بازی آنلاین شطرنج

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به سایت عضویت در سایت

100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1169457 amir005 mahmood84  mahmood84 2015-01-25 23:17:05
1169454 himeh mahmood84  himeh 2015-01-25 23:10:18
1169445 mgp ASLAN  mgp 2015-01-25 22:01:20
1169441 mgp ASLAN  ASLAN 2015-01-25 21:53:23
1169437 ASLAN mgp  mgp 2015-01-25 21:42:09
1169435 ASLAN mgp  mgp 2015-01-25 21:33:39
1169434 hanithenemesis senyoritta  hanithenemesis 2015-01-25 21:31:06
1169431 ASLAN mgp  mgp 2015-01-25 21:22:54
1169429 hanithenemesis senyoritta  senyoritta 2015-01-25 21:11:10
1169428 ASLAN mgp  mgp 2015-01-25 21:09:07
1169426 mgp ASLAN  ASLAN 2015-01-25 21:01:40
1169423 سام.کرج mgp  mgp 2015-01-25 20:53:24
1169408 mgp armin68  mgp 2015-01-25 20:26:26
1169403 mgp mahmood84  mgp 2015-01-25 20:10:09
1169399 mgp mahmood84  mahmood84 2015-01-25 20:00:22
1169381 mgp mahmood84  mgp 2015-01-25 19:42:53
1169372 mgp mahmood84  mgp 2015-01-25 19:31:10
1169366 mgp mahmood84 2  mgp 2015-01-25 19:20:39
1169361 mgp mahmood84  mgp 2015-01-25 19:06:32
1169354 mgp mahmood84  mgp 2015-01-25 18:53:47
1169350 mgp mahmood84  mahmood84 2015-01-25 18:40:20
1169345 mgp mahmood84  mgp 2015-01-25 18:24:00
1169343 alibrooz 2 fisaghores 2  fisaghores 2 2015-01-25 18:18:51
1169340 alibrooz 2 fisaghores 2  fisaghores 2 2015-01-25 18:11:50
1169339 mgp toofan91  mgp 2015-01-25 18:10:17
1169335 alibrooz fisaghores  fisaghores 2015-01-25 18:00:11
1169330 alibrooz fisaghores  fisaghores 2015-01-25 17:49:30
1169136 arash777 awin  arash777 2015-01-25 01:01:41
1169117 awin arash777  awin 2015-01-25 00:35:23
1169045 fisaghores 3 mahmood84  fisaghores 3 2015-01-24 21:06:03
1169041 qhazale toofan91  toofan91 2015-01-24 20:48:39
1169040 fisaghores 3 mahmood84  fisaghores 3 2015-01-24 20:47:25
1169036 fisaghores 3 mahmood84  fisaghores 3 2015-01-24 20:34:41
1169032 toofan91 fisaghores  fisaghores 2015-01-24 20:18:39
1169030 toofan91 fisaghores  fisaghores 2015-01-24 20:07:19
1169028 toofan91 fisaghores  fisaghores 2015-01-24 19:49:47
1169017 ali4243 awin  awin 2015-01-24 19:17:52
1168994 ali4243 awin  awin 2015-01-24 19:05:39
1168963 ali4243 toofan91  toofan91 2015-01-24 18:14:27
1168953 ali4243 mahmood84  ali4243 2015-01-24 17:42:32
1168949 ali4243 mahmood84  mahmood84 2015-01-24 17:35:37
1168676 fisaghores spartacus1  fisaghores 2015-01-23 18:28:20
1168670 fisaghores spartacus1  fisaghores 2015-01-23 18:13:26
1168622 masoud_eternity arash777  arash777 2015-01-23 16:03:09
1168590 m h  h 2015-01-23 14:36:46
1168559 spartacus1 fisaghores  fisaghores 2015-01-23 13:42:59
1168325 ali4243 spartacus1  ali4243 2015-01-22 11:37:59
1168262 armantak 8604303  armantak 2015-01-21 21:30:21
1168231 fisaghores mahmood84  fisaghores 2015-01-21 19:38:16
1168225 fisaghores mahmood84  mahmood84 2015-01-21 19:27:27
1168199 sooroush prsobhan  sooroush  prsobhan 2015-01-21 18:07:31
1167869 reza007654 2 toofan91 2  toofan91 2 2015-01-20 15:26:22
1167807 toofan91 awin  toofan91 2015-01-20 13:08:25
1167803 toofan91 awin  awin 2015-01-20 12:56:55
1167731 alireskan senyoritta  senyoritta 2015-01-20 00:39:36
1167728 alireskan 2 senyoritta 2  senyoritta 2 2015-01-20 00:11:18
1167727 alireskan 2 senyoritta 2  alireskan 2  senyoritta 2 2015-01-20 00:04:32
1167713 drvr mahmood84  drvr 2015-01-19 23:07:26
1167618 toofan91 ali4243  ali4243 2015-01-19 15:33:45
1167609 ali4243 ASLAN  ali4243 2015-01-19 15:18:45
1167571 ali4243 ali10  ali10 2015-01-19 13:48:45
1167428 ali4243 awin  ali4243 2015-01-18 20:35:21
1167421 ali4243 awin 3  awin 3 2015-01-18 20:22:49
1167397 ali4243 awin  ali4243 2015-01-18 19:54:47
1167391 ali4243 awin  awin 2015-01-18 19:41:14
1167390 asgharsabyl mahmood84  asgharsabyl  mahmood84 2015-01-18 19:35:37
1167389 asgharsabyl mahmood84  asgharsabyl  mahmood84 2015-01-18 19:34:44
1167374 ali4243 2 mahmood84  ali4243 2  mahmood84 2015-01-18 18:57:54
1167346 toofan91 mahmood84  toofan91 2015-01-18 16:29:29
1167238 Arsham zart zan ali10  ali10 2015-01-18 10:06:27
1167209 qhazale arash777  arash777 2015-01-18 00:22:57
1167196 8604303 mahmood84  mahmood84 2015-01-17 23:37:46
1166871 8604303 2 mahmood84 2  mahmood84 2 2015-01-16 23:01:29
1166849 arash777 mahmood84  arash777 2015-01-16 22:20:29
1166840 mahmood84 8604303  mahmood84 2015-01-16 22:00:42
1166562 arash777 mahmood84  mahmood84 2015-01-16 02:44:47
1166558 mahmood84 2 arash777  mahmood84 2 2015-01-16 02:11:09
1166555 arash777 mahmood84  mahmood84 2015-01-16 01:51:48
1166498 sooroush mahmood84 2  mahmood84 2 2015-01-15 22:23:22
1166249 toofan91 ASLAN  ASLAN 2015-01-14 20:52:38
1166247 ASLAN toofan91  ASLAN 2015-01-14 20:29:39
1166244 ASLAN toofan91  toofan91 2015-01-14 20:18:32
1166243 toofan91 mahmood84  toofan91 2015-01-14 20:02:55
1166237 toofan91 mahmood84  toofan91 2015-01-14 19:14:13
1166236 toofan91 mahmood84  mahmood84 2015-01-14 19:04:44
1166194 hnor1 mahmood84  hnor1 2015-01-14 16:01:21
1166186 prsobhan mahmood84  prsobhan 2015-01-14 15:07:12
1166180 parsagolgol pedramsadeghi  pedramsadeghi 2015-01-14 14:54:02
1166176 prsobhan mahmood84  prsobhan 2015-01-14 14:47:31
1166170 ah4620 toofan91  ah4620  toofan91 2015-01-14 14:39:33
1166168 prsobhan mahmood84  prsobhan  mahmood84 2015-01-14 14:35:16
1166160 saed89 prsobhan  saed89  prsobhan 2015-01-14 14:22:54
1166152 saed89 prsobhan  prsobhan 2015-01-14 14:12:08
1166149 saed89 toofan91  toofan91 2015-01-14 14:06:27
1166021 8604303 mahmood84  mahmood84 2015-01-13 22:39:15
1166020 8604303 mahmood84  mahmood84 2015-01-13 22:27:57
1166018 fadavi senyoritta  fadavi 2015-01-13 21:57:57
1166015 fadavi senyoritta  senyoritta 2015-01-13 21:41:38
1166010 fadavi senyoritta  fadavi 2015-01-13 21:22:33بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین شطرنج :


hossein442 ( رکورد : 103 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین شطرنج :


hossein442 (رکورد: 143 بازی بدون تکرار)

این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین شطرنج :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  ali10 ۱۱۳ ۸۸ ۲۵ ۶۳
۲  hossein442 ۱۴۳ ۱۰۳ ۴۰ ۶۳
۳  bahman11 ۵۶ ۴۹ ۷ ۴۲
۴  hossein442 2 ۵۲ ۴۱ ۱۱ ۳۰
۵  khoob bad zesht ۲۱ ۲۱ ۰ ۲۱
۶  mahmood84 ۹۳ ۵۷ ۳۶ ۲۱
۷  mgp ۴۷ ۳۳ ۱۴ ۱۹
۸  arash777 ۸۸ ۵۳ ۳۵ ۱۸
۹  toofan91 ۱۳۰ ۷۳ ۵۷ ۱۶
۱۰  qhazale ۷۱ ۴۳ ۲۸ ۱۵
۱۱  rakaaab ۱۵ ۱۵ ۰ ۱۵
۱۲  hnor1 ۲۷ ۲۰ ۷ ۱۳
۱۳  prsobhan ۱۹ ۱۶ ۳ ۱۳
۱۴  mahmood84 2 ۱۸ ۱۴ ۴ ۱۰
۱۵  MOHAN1978 2 ۵۳ ۳۱ ۲۲ ۹
۱۶  ghaleye sehramiz ۱۱ ۱۰ ۱ ۹
۱۷  bahram100 ۸ ۸ ۰ ۸
۱۸  fisaghores ۱۰ ۹ ۱ ۸


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین شطرنج است که همواره باهم در رقابت هستند

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی آنلاین است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی :ام وب
1422216800