بازی آنلاین بيليارد 8 توپ

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1223018 mahdi0021 nazer20  mahdi0021 2015-05-23 02:18:22
1223017 mahdi0021 nazer20  mahdi0021 2015-05-23 02:15:08
1223014 varzesh imaaan 2  imaaan 2 2015-05-23 01:59:03
1223013 varzesh imaaan 2  varzesh 2015-05-23 01:56:01
1223012 imaaan varzesh 2  imaaan 2015-05-23 01:51:40
1223011 imaaan varzesh 2  varzesh 2 2015-05-23 01:48:41
1223009 imaaan varzesh 2  imaaan 2015-05-23 01:45:21
1223008 imaaan varzesh 2  imaaan 2015-05-23 01:43:22
1223007 imaaan varzesh 2  imaaan 2015-05-23 01:40:52
1223006 masih ghadimie 2 toofan91  masih ghadimie 2 2015-05-23 01:37:44
1223005 imaaan 2 varzesh  varzesh 2015-05-23 01:37:14
1223004 imaaan 2 varzesh  varzesh 2015-05-23 01:34:39
1223003 masih ghadimie 2 toofan91  toofan91 2015-05-23 01:34:01
1223002 imaaan 2 varzesh  varzesh 2015-05-23 01:32:39
1223001 masih ghadimie 2 toofan91  masih ghadimie 2 2015-05-23 01:31:03
1223000 imaaan 2 varzesh  varzesh 2015-05-23 01:30:11
1222999 varzesh 2 imaaan  varzesh 2 2015-05-23 01:24:27
1222997 grace 2 masih ghadimie  masih ghadimie 2015-05-23 01:19:28
1222996 varzesh bahar67  varzesh 2015-05-23 01:18:58
1222995 grace 2 masih ghadimie  masih ghadimie 2015-05-23 01:17:10
1222994 grace 2 masih ghadimie  grace 2 2015-05-23 01:14:41
1222993 varzesh bahar67  bahar67 2015-05-23 01:13:19
1222992 grace 2 masih ghadimie  masih ghadimie 2015-05-23 01:12:17
1222990 saheleziba grace  grace 2015-05-23 01:06:55
1222989 hosseinshiraz 2 bahar67 2  hosseinshiraz 2 2015-05-23 01:06:21
1222988 saheleziba grace  grace 2015-05-23 01:04:23
1222986 hosseinshiraz 2 bahar67 2  hosseinshiraz 2 2015-05-23 01:02:54
1222985 hosseinshiraz 2 bahar67 2  bahar67 2 2015-05-23 00:59:41
1222984 hosseinshiraz 2 bahar67 2  hosseinshiraz 2 2015-05-23 00:56:25
1222983 saheleziba 2 grace 2  grace 2 2015-05-23 00:56:19
1222981 saheleziba 2 grace 2  saheleziba 2 2015-05-23 00:52:25
1222980 saheleziba 2 grace 2  grace 2 2015-05-23 00:50:21
1222979 saheleziba 2 grace 2  grace 2 2015-05-23 00:45:05
1222978 saheleziba grace  grace 2015-05-23 00:40:23
1222975 saheleziba grace  grace 2015-05-23 00:37:28
1222974 Suprano iran00  Suprano 2015-05-23 00:36:35
1222973 saheleziba grace  saheleziba 2015-05-23 00:31:51
1222972 Suprano 2 iran00  Suprano 2 2015-05-23 00:30:04
1222970 Suprano 2 iran00  Suprano 2 2015-05-23 00:26:14
1222967 saheleziba padid  saheleziba 2015-05-23 00:22:52
1222966 Suprano 2 iran00  Suprano 2 2015-05-23 00:20:19
1222965 saheleziba padid  padid 2015-05-23 00:18:41
1222963 Suprano iran00 2  iran00 2 2015-05-23 00:15:14
1222961 saheleziba bahar67  saheleziba 2015-05-23 00:14:09
1222959 MOHAMMAD 999 hadi carpet  MOHAMMAD 999 2015-05-23 00:10:57
1222958 Suprano iran00 2  Suprano 2015-05-23 00:10:39
1222957 saheleziba bahar67  saheleziba 2015-05-23 00:10:30
1222956 Suprano iran00 2  Suprano 2015-05-23 00:09:15
1222955 MOHAMMAD 999 hadi carpet  hadi carpet 2015-05-23 00:08:14
1222954 saheleziba bahar67  bahar67 2015-05-23 00:08:08
1222953 Suprano iran00  iran00 2015-05-23 00:06:38
1222952 hadi carpet MOHAMMAD 999  hadi carpet 2015-05-23 00:05:21
1222950 Suprano iran00  Suprano 2015-05-23 00:02:06
1222949 hadi carpet MOHAMMAD 999  hadi carpet 2015-05-23 00:00:00
1222948 hadi carpet MOHAMMAD 999  hadi carpet 2015-05-22 23:57:45
1222947 saheleziba 2 Antonio  Antonio 2015-05-22 23:56:52
1222946 Suprano iran00  Suprano 2015-05-22 23:56:30
1222945 hadi carpet MOHAMMAD 999  MOHAMMAD 999 2015-05-22 23:55:55
1222944 hadi carpet MOHAMMAD 999  hadi carpet 2015-05-22 23:55:37
1222943 hadi carpet MOHAMMAD 999  hadi carpet 2015-05-22 23:53:17
1222942 saheleziba 2 Antonio  Antonio 2015-05-22 23:53:07
1222941 Suprano iran00  iran00 2015-05-22 23:52:15
1222940 saheleziba 2 Antonio  Antonio 2015-05-22 23:50:50
1222939 hadi carpet MOHAMMAD 999  hadi carpet 2015-05-22 23:50:01
1222938 hadi carpet MOHAMMAD 999  hadi carpet 2015-05-22 23:49:13
1222937 saheleziba 2 Antonio  Antonio 2015-05-22 23:49:13
1222936 saheleziba 2 Antonio  saheleziba 2 2015-05-22 23:48:54
1222934 saheleziba 2 Antonio  Antonio 2015-05-22 23:46:08
1222933 Suprano iran00  Suprano 2015-05-22 23:45:30
1222932 Suprano iran00  Suprano 2015-05-22 23:43:54
1222930 Eblis bahar67  Eblis 2015-05-22 23:38:57
1222929 Eblis bahar67  Eblis 2015-05-22 23:36:46
1222927 Eblis bahar67  bahar67 2015-05-22 23:33:23
1222924 Mahan1363 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-05-22 23:29:55
1222923 MOHAMMAD 999 Antonio  Antonio 2015-05-22 23:29:26
1222922 bahar67 Eblis  bahar67 2015-05-22 23:28:20
1222921 Mahan1363 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-05-22 23:27:18
1222920 Mahan1363 *saharnaz*  Mahan1363 2015-05-22 23:25:01
1222918 bahar67 Eblis  Eblis 2015-05-22 23:23:47
1222915 Mahan1363 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-05-22 23:19:12
1222914 bahar67 Eblis  Eblis 2015-05-22 23:18:30
1222913 Mahan1363 *saharnaz*  Mahan1363 2015-05-22 23:17:39
1222911 Mahan1363 *saharnaz*  Mahan1363 2015-05-22 23:15:14
1222909 Mahan1363 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-05-22 23:12:49
1222908 sokoot47 bahar67 2  bahar67 2 2015-05-22 23:11:40
1222906 Mahan1363 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-05-22 23:09:33
1222904 Mahan1363 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-05-22 23:06:40
1222903 sokoot47 bahar67 2  bahar67 2 2015-05-22 23:05:37
1222902 *saharnaz* Mahan1363  *saharnaz* 2015-05-22 23:04:00
1222901 sokoot47 bahar67 2  bahar67 2 2015-05-22 23:03:50
1222900 *saharnaz* Mahan1363  Mahan1363 2015-05-22 22:59:22
1222899 *saharnaz* Mahan1363  Mahan1363 2015-05-22 22:57:27
1222897 *saharnaz* Mahan1363  Mahan1363 2015-05-22 22:53:18
1222896 *saharnaz* Mahan1363  *saharnaz* 2015-05-22 22:51:25
1222894 saheleziba bahar67  saheleziba 2015-05-22 22:50:52
1222893 *saharnaz* Mahan1363  *saharnaz* 2015-05-22 22:48:53
1222892 saheleziba iran00  iran00 2015-05-22 22:47:02
1222891 *saharnaz* Mahan1363  Mahan1363 2015-05-22 22:45:08
1222890 saheleziba iran00  iran00 2015-05-22 22:44:07بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


Mahan1363 ( رکورد : 62 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


Mahan1363 (رکورد: 99 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  alimohammad khan ۷۸ ۵۴ ۲۴ ۳۰
۲  Mahan1363 ۹۹ ۶۲ ۳۷ ۲۵
۳  ali2618 ۲۰ ۱۹ ۱ ۱۸
۴  tas021 ۳۸ ۲۷ ۱۱ ۱۶
۵  padid ۴۳ ۲۸ ۱۵ ۱۳
۶  Antonio ۱۸ ۱۴ ۴ ۱۰
۷  Mahan1363 2 ۳۸ ۲۴ ۱۴ ۱۰
۸  grace ۱۶ ۱۳ ۳ ۱۰
۹  saheleziba ۷۴ ۴۲ ۳۲ ۱۰
۱۰  tas021 2 ۲۶ ۱۸ ۸ ۱۰
۱۱  *saharnaz* ۵۳ ۳۱ ۲۲ ۹
۱۲  Suprano ۲۱ ۱۵ ۶ ۹
۱۳  masih ghadimie ۲۰ ۱۴ ۶ ۸
۱۴  Suprano 2 ۹ ۸ ۱ ۷
۱۵  hadi carpet ۱۰ ۸ ۲ ۶
۱۶  morat t 2 ۱۰ ۸ ۲ ۶
۱۷  padid 2 ۱۴ ۱۰ ۴ ۶
۱۸  arash777 ۱۵ ۱۰ ۵ ۵


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید شادمهر
1432337940