بازی آنلاین بيليارد 8 توپ

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1246261 sara joon *nazar*(^_^)  *nazar*(^_^) 2015-07-04 11:46:49
1246259 sokoot47 taranom 2  sokoot47 2015-07-04 11:46:02
1246258 dariush banel  dariush 2015-07-04 11:41:48
1246257 dariush banel  dariush 2015-07-04 11:38:23
1246253 dariush banel  banel 2015-07-04 11:35:17
1246250 farhad 45 ghazaleh2  farhad 45 2015-07-04 11:31:43
1246249 dariush taranom  dariush 2015-07-04 11:31:17
1246248 farhad 45 ghazaleh2  farhad 45 2015-07-04 11:29:12
1246247 justin biber banel  justin biber 2015-07-04 11:28:49
1246246 *nazar*(^_^) banel  *nazar*(^_^) 2015-07-04 11:23:31
1246245 farhad 45 2 ghazaleh2 2  farhad 45 2 2015-07-04 11:22:18
1246244 farhad 45 2 ghazaleh2 2  ghazaleh2 2 2015-07-04 11:20:23
1246243 mahdihassani94 taranom  taranom 2015-07-04 11:14:23
1246242 farhad 45 ghazaleh2  ghazaleh2 2015-07-04 11:12:17
1246241 mahdihassani94 taranom  taranom 2015-07-04 11:07:50
1246240 farhad 45 2 ghazaleh2 2  farhad 45 2 2015-07-04 11:05:31
1246236 farhad 45 2 ghazaleh2 2  ghazaleh2 2 2015-07-04 11:00:10
1246235 farhad 45 ghazaleh2  ghazaleh2 2015-07-04 10:53:48
1246232 *nazar*(^_^) sokoot47  *nazar*(^_^) 2015-07-04 10:45:29
1246230 *nazar*(^_^) sokoot47  sokoot47 2015-07-04 10:39:31
1246222 dariush jordan33  dariush 2015-07-04 09:41:42
1246221 dariush jordan33  dariush 2015-07-04 09:37:58
1246210 perana killer imaaan  perana killer 2015-07-04 03:01:55
1246209 shazde kocholo javad jj72  shazde kocholo 2015-07-04 03:01:05
1246207 perana killer *nazar*(^_^)  *nazar*(^_^) 2015-07-04 02:53:25
1246206 javad jj72 2 shazde kocholo 3  shazde kocholo 3 2015-07-04 02:51:40
1246205 shazde kocholo javad jj72  javad jj72 2015-07-04 02:41:32
1246204 asgharsabyl perana killer  asgharsabyl 2015-07-04 02:41:20
1246201 shazde kocholo javad jj72  javad jj72 2015-07-04 02:30:10
1246199 mmmeee Tornado91  Tornado91 2015-07-04 02:24:03
1246198 mmmeee Tornado91  mmmeee 2015-07-04 02:23:19
1246197 mmmeee Tornado91  mmmeee 2015-07-04 02:17:48
1246191 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 01:57:19
1246190 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 01:53:43
1246189 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 01:52:57
1246188 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 01:48:50
1246186 wqw 2 shazde kocholo 2  wqw 2 2015-07-04 01:46:05
1246185 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 01:44:30
1246184 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 01:40:52
1246183 wqw 2 shazde kocholo 2  shazde kocholo 2 2015-07-04 01:40:48
1246182 mmmeee nima99  mmmeee 2015-07-04 01:40:36
1246180 mmmeee nima99  mmmeee 2015-07-04 01:34:45
1246179 wqw shazde kocholo  wqw 2015-07-04 01:34:19
1246178 Ehsan P nazanin222  Ehsan P 2015-07-04 01:32:03
1246177 mmmeee nima99  mmmeee 2015-07-04 01:31:55
1246176 wqw shazde kocholo  wqw 2015-07-04 01:31:02
1246175 mmmeee nima99  nima99 2015-07-04 01:27:51
1246173 mmmeee nazanin222  nazanin222 2015-07-04 01:22:11
1246172 nima99 wqw  wqw 2015-07-04 01:21:56
1246171 nima99 wqw  wqw 2015-07-04 01:16:08
1246170 nima99 wqw  nima99 2015-07-04 01:11:06
1246169 Ehsan P nazanin222  nazanin222 2015-07-04 01:09:13
1246168 nima99 wqw  wqw 2015-07-04 01:08:38
1246167 Ehsan P nazanin222  Ehsan P 2015-07-04 01:06:13
1246166 nima99 2 asgharsabyl  asgharsabyl 2015-07-04 01:04:53
1246165 Ehsan P nazanin222  Ehsan P 2015-07-04 01:02:52
1246164 Ehsan P nazanin222  Ehsan P 2015-07-04 01:01:01
1246163 Ehsan P nazanin222  nazanin222 2015-07-04 00:58:26
1246161 Ehsan P nazanin222  Ehsan P 2015-07-04 00:55:49
1246160 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 00:48:59
1246158 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 00:44:06
1246157 Ehsan P 2 nazanin222 2  Ehsan P 2 2015-07-04 00:32:45
1246154 Ehsan P nazanin222  nazanin222 2015-07-04 00:25:55
1246153 justin biber shazde kocholo  shazde kocholo 2015-07-04 00:23:22
1246151 justin biber shazde kocholo  shazde kocholo 2015-07-04 00:06:34
1246150 justin biber shazde kocholo  justin biber 2015-07-04 00:05:08
1246149 sokoot47 PICASO 2  sokoot47 2015-07-04 00:04:09
1246147 Ehsan P ARIAN40  Ehsan P 2015-07-04 00:00:03
1246146 sokoot47 PICASO 2  sokoot47 2015-07-03 23:58:34
1246144 Ehsan P ARIAN40  ARIAN40 2015-07-03 23:53:42
1246143 Ehsan P ARIAN40  Ehsan P 2015-07-03 23:51:13
1246142 justin biber 2 wqw  wqw 2015-07-03 23:36:18
1246141 MrDr padid  MrDr 2015-07-03 23:34:09
1246140 Suprano PICASO  Suprano 2015-07-03 23:32:59
1246139 justin biber 2 wqw  justin biber 2 2015-07-03 23:32:57
1246138 MrDr padid  padid 2015-07-03 23:31:37
1246137 MrDr padid  padid 2015-07-03 23:30:43
1246136 Suprano PICASO  Suprano 2015-07-03 23:28:55
1246135 MrDr padid  padid 2015-07-03 23:28:01
1246134 Suprano PICASO  Suprano 2015-07-03 23:25:35
1246133 Suprano PICASO  Suprano 2015-07-03 23:20:54
1246131 justin biber hanyeh  justin biber 2015-07-03 21:24:01
1246130 justin biber hanyeh  hanyeh 2015-07-03 21:20:57
1246128 justin biber hanyeh  hanyeh 2015-07-03 21:17:47
1246127 justin biber hanyeh  hanyeh 2015-07-03 21:14:49
1246126 shepesh justin biber 2  shepesh 2015-07-03 21:01:02
1246124 asman F 7khat  F 7khat 2015-07-03 20:56:40
1246123 asman F 7khat  F 7khat 2015-07-03 20:53:36
1246121 asman F 7khat  F 7khat 2015-07-03 20:49:03
1246120 justin biber PICASO  PICASO 2015-07-03 20:47:39
1246119 asman F 7khat  F 7khat 2015-07-03 20:43:19
1246118 PICASO 2 Iceflower 2  PICASO 2 2015-07-03 20:41:34
1246117 asman F 7khat  F 7khat 2015-07-03 20:36:43
1246116 PICASO 2 Iceflower 2  Iceflower 2 2015-07-03 20:34:28
1246115 F 7khat asman  F 7khat 2015-07-03 20:29:58
1246114 PICASO 2 Iceflower 2  Iceflower 2 2015-07-03 20:29:23
1246113 PICASO 2 Iceflower 2  PICASO 2 2015-07-03 20:27:10
1246112 PICASO 2 Iceflower 2  Iceflower 2 2015-07-03 20:26:24
1246111 F 7khat asman  F 7khat 2015-07-03 20:24:00بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


hosein9008 ( رکورد : 48 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


minoooo (رکورد: 77 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  hosein9008 ۶۹ ۴۸ ۲۱ ۲۷
۲  pesare ahwazi ۵۵ ۳۹ ۱۶ ۲۳
۳  Suprano ۲۵ ۲۱ ۴ ۱۷
۴  honey bee1 ۱۴ ۱۴ ۰ ۱۴
۵  Ehsan P ۳۶ ۲۳ ۱۳ ۱۰
۶  F 7khat ۳۲ ۲۱ ۱۱ ۱۰
۷  D90kh ۲۹ ۱۹ ۱۰ ۹
۸  Ehsan P 2 ۹ ۹ ۰ ۹
۹  armitag ۲۹ ۱۹ ۱۰ ۹
۱۰  pesare ahwazi 2 ۲۳ ۱۶ ۷ ۹
۱۱  alpayy ۱۲ ۱۰ ۲ ۸
۱۲  dariush ۲۸ ۱۸ ۱۰ ۸
۱۳  leader ۱۴ ۱۱ ۳ ۸
۱۴  Antonio ۲۷ ۱۷ ۱۰ ۷
۱۵  Parsa74 ۲۲ ۱۴ ۸ ۶
۱۶  farhad 45 ۳۸ ۲۲ ۱۶ ۶
۱۷  toofan91 ۵۰ ۲۸ ۲۲ ۶
۱۸  Antonio 2 ۱۱ ۸ ۳ ۵


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید شادمهر
1435993170