بازی آنلاین بيليارد 8 توپ

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1188037 kamii padid  padid 2015-03-05 17:16:01
1188033 kamii padid  padid 2015-03-05 17:14:04
1188027 kamii padid  kamii 2015-03-05 17:11:18
1188024 kamii padid  padid 2015-03-05 17:08:23
1188022 kamii padid  kamii 2015-03-05 17:05:54
1188020 soookoot padid 2  padid 2 2015-03-05 17:01:37
1188019 soookoot padid 2  padid 2 2015-03-05 16:57:42
1188018 soookoot padid 2  padid 2 2015-03-05 16:54:37
1188016 soookoot padid  padid 2015-03-05 16:50:56
1188015 soookoot padid  soookoot 2015-03-05 16:47:19
1188013 soookoot padid  soookoot 2015-03-05 16:44:24
1188012 soookoot padid  soookoot 2015-03-05 16:39:15
1188011 soookoot padid  padid 2015-03-05 16:35:50
1188010 soookoot padid  soookoot 2015-03-05 16:34:20
1188007 soookoot padid  soookoot 2015-03-05 16:31:39
1188006 kamii mosafer  kamii 2015-03-05 16:26:55
1188003 as 001 Sami beigi 2  as 001 2015-03-05 16:22:29
1188000 as 001 Sami beigi 2  Sami beigi 2 2015-03-05 16:19:14
1187999 padid kamii  padid 2015-03-05 16:12:41
1187998 mosafer as 001 2  as 001 2 2015-03-05 16:10:13
1187997 Sami beigi alicr  Sami beigi 2015-03-05 16:09:57
1187994 mosafer as 001 2  as 001 2 2015-03-05 16:05:19
1187993 padid kamii  padid 2015-03-05 16:04:21
1187992 mosafer as 001 2  mosafer 2015-03-05 16:03:01
1187991 padid kamii  padid 2015-03-05 15:58:55
1187990 mosafer as 001 2  as 001 2 2015-03-05 15:58:44
1187987 padid kamii  padid 2015-03-05 15:44:00
1187985 arash021 *saharnaz*  arash021 2015-03-05 15:39:44
1187983 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:32:56
1187981 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:29:11
1187979 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:24:17
1187976 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:20:11
1187972 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:15:24
1187969 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:10:03
1187966 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:08:27
1187963 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:04:34
1187962 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 15:00:48
1187959 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 14:55:25
1187957 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 14:51:55
1187956 arash021 *saharnaz*  arash021 2015-03-05 14:48:07
1187953 arash021 *saharnaz*  arash021 2015-03-05 14:43:31
1187950 arash021 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-03-05 14:33:14
1187943 reza salvatore 2 amir.h.j  reza salvatore 2 2015-03-05 14:13:47
1187940 *saharnaz* 2 WARTUNE 2  *saharnaz* 2 2015-03-05 14:11:06
1187937 *saharnaz* 2 WARTUNE 2  *saharnaz* 2 2015-03-05 14:05:50
1187933 *saharnaz* WARTUNE  *saharnaz* 2015-03-05 14:02:54
1187929 reza salvatore sadegh76  sadegh76 2015-03-05 14:01:41
1187919 *saharnaz* WARTUNE  *saharnaz* 2015-03-05 13:57:11
1187910 *saharnaz* WARTUNE  WARTUNE 2015-03-05 13:53:05
1187905 *saharnaz* WARTUNE  WARTUNE 2015-03-05 13:50:01
1187903 *saharnaz* WARTUNE  *saharnaz* 2015-03-05 13:45:59
1187899 *saharnaz* WARTUNE  *saharnaz* 2015-03-05 13:42:40
1187897 *saharnaz* WARTUNE  *saharnaz* 2015-03-05 13:40:23
1187836 as 001 2 021 pouya  as 001 2 2015-03-05 11:45:05
1187822 sokoot47 farhad 45  sokoot47 2015-03-05 11:27:58
1187821 as 001 2 taranom  as 001 2 2015-03-05 11:27:43
1187817 daniyal22 Mahan1363  Mahan1363 2015-03-05 11:22:54
1187813 as 001 nashmin 2  nashmin 2 2015-03-05 11:21:00
1187812 sokoot47 farhad 45  sokoot47 2015-03-05 11:19:31
1187811 as 001 nashmin 2  as 001 2015-03-05 11:16:31
1187810 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 11:13:20
1187805 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 11:08:00
1187803 vampire71 daniyal22  vampire71 2015-03-05 11:05:03
1187802 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 11:04:04
1187800 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 11:00:06
1187799 dokhtar nashmin  dokhtar 2015-03-05 10:58:04
1187796 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 10:55:21
1187794 sokoot47 farhad 45  sokoot47 2015-03-05 10:48:56
1187793 sokoot47 farhad 45  sokoot47 2015-03-05 10:45:11
1187789 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 10:32:07
1187788 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 10:28:16
1187758 *saharnaz* farhad 45  *saharnaz* 2015-03-05 01:26:53
1187757 *saharnaz* farhad 45  farhad 45 2015-03-05 01:23:26
1187756 *saharnaz* farhad 45  farhad 45 2015-03-05 01:19:55
1187755 *saharnaz* farhad 45  *saharnaz* 2015-03-05 01:15:40
1187753 *saharnaz* farhad 45  *saharnaz* 2015-03-05 01:11:50
1187752 *saharnaz* farhad 45  farhad 45 2015-03-05 01:08:16
1187750 *saharnaz* farhad 45  *saharnaz* 2015-03-05 01:03:13
1187748 *saharnaz* farhad 45  *saharnaz* 2015-03-05 00:56:42
1187747 *saharnaz* farhad 45  *saharnaz* 2015-03-05 00:53:04
1187742 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 00:35:30
1187740 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 00:29:10
1187739 sahba saharrrr 2  sahba 2015-03-05 00:29:05
1187737 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 00:23:10
1187736 sahba saharrrr 2  sahba 2015-03-05 00:21:42
1187734 sokoot47 2 farhad 45 2  farhad 45 2 2015-03-05 00:14:21
1187733 sokoot47 2 farhad 45 2  farhad 45 2 2015-03-05 00:11:02
1187732 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-05 00:04:33
1187731 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-04 23:59:37
1187730 amogon sahba  sahba 2015-03-04 23:59:21
1187729 sokoot47 farhad 45  sokoot47 2015-03-04 23:55:25
1187723 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-04 23:47:21
1187721 sokoot47 farhad 45  farhad 45 2015-03-04 23:44:42
1187719 sokoot47 farhad 45  sokoot47 2015-03-04 23:39:12
1187705 negar30 farhad 45  farhad 45 2015-03-04 23:17:06
1187695 kamii D90kh 2  D90kh 2 2015-03-04 23:12:16
1187682 kamii mm1370  kamii 2015-03-04 23:00:47
1187681 D90kh Antonio  Antonio 2015-03-04 23:00:27
1187679 D90kh mm1370  mm1370 2015-03-04 22:52:05بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


*saharnaz* ( رکورد : 100 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


*saharnaz* (رکورد: 125 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  *saharnaz* ۱۲۵ ۱۰۰ ۲۵ ۷۵
۲  *saharnaz* 2 ۲۷ ۲۴ ۳ ۲۱
۳  farhad 45 ۹۱ ۵۲ ۳۹ ۱۳
۴  daniyal22 ۱۷ ۱۴ ۳ ۱۱
۵  mst ۱۱ ۱۱ ۰ ۱۱
۶  pouyan 72 ۵۱ ۳۱ ۲۰ ۱۱
۷  noshin ۲۶ ۱۸ ۸ ۱۰
۸  Mahan1363 ۲۰ ۱۴ ۶ ۸
۹  Sami beigi ۲۸ ۱۸ ۱۰ ۸
۱۰  daniyal22 2 ۹ ۸ ۱ ۷
۱۱  hosseinshiraz ۱۰ ۸ ۲ ۶
۱۲  tas021 2 ۲۸ ۱۷ ۱۱ ۶
۱۳  m ۹ ۷ ۲ ۵
۱۴  nazer1 ۱۷ ۱۱ ۶ ۵
۱۵  vampire71 ۱۳ ۹ ۴ ۵
۱۶  as 001 2 ۶ ۵ ۱ ۴
۱۷  nazer1 2 ۶ ۵ ۱ ۴
۱۸  sahba ۴ ۴ ۰ ۴


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
1425565784