بازی آنلاین بيليارد 8 توپ

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1209071 bahar67 sami59  bahar67 2015-04-18 03:00:05
1209070 bahar67 sami59  sami59 2015-04-18 02:54:07
1209069 bahar67 sami59  bahar67 2015-04-18 02:48:17
1209068 bahar67 sami59  sami59 2015-04-18 02:39:45
1209067 shazde kocholo bahar67  shazde kocholo 2015-04-18 02:33:13
1209063 Suprano 2 msalman 2  Suprano 2 2015-04-18 01:51:56
1209062 Suprano 2 msalman 2  msalman 2 2015-04-18 01:45:30
1209061 Suprano 2 msalman 2  Suprano 2 2015-04-18 01:43:11
1209056 Suprano bahar67  Suprano 2015-04-18 01:20:49
1209049 Suprano bahar67  Suprano 2015-04-18 01:16:57
1209047 Suprano bahar67  Suprano 2015-04-18 01:13:30
1209045 Suprano bahar67  Suprano 2015-04-18 01:10:36
1209044 Suprano bahar67  bahar67 2015-04-18 01:06:36
1209042 Suprano bahar67  Suprano 2015-04-18 01:00:44
1209040 *saharnaz* SUNAR  SUNAR 2015-04-18 00:49:43
1209039 Suprano sami59  Suprano 2015-04-18 00:49:02
1209037 hhamish Suprano  Suprano 2015-04-18 00:43:51
1209036 *saharnaz* SUNAR  SUNAR 2015-04-18 00:43:31
1209035 hhamish Suprano  Suprano 2015-04-18 00:41:21
1209034 D90kh paliz  D90kh 2015-04-18 00:38:35
1209033 hhamish Suprano  Suprano 2015-04-18 00:37:48
1209031 *saharnaz* behrad 1370  behrad 1370 2015-04-18 00:33:58
1209028 *saharnaz* behrad 1370  *saharnaz* 2015-04-18 00:30:05
1209027 D90kh paliz  paliz 2015-04-18 00:27:46
1209026 *saharnaz* behrad 1370  behrad 1370 2015-04-18 00:26:56
1209025 hhamish Suprano  Suprano 2015-04-18 00:25:56
1209024 D90kh paliz  D90kh 2015-04-18 00:25:48
1209021 *saharnaz* behrad 1370  *saharnaz* 2015-04-18 00:23:11
1209020 Suprano hhamish  Suprano 2015-04-18 00:22:52
1209019 D90kh paliz  D90kh 2015-04-18 00:21:49
1209018 Suprano hhamish  hhamish 2015-04-18 00:21:13
1209017 *saharnaz* behrad 1370  *saharnaz* 2015-04-18 00:20:59
1209015 Suprano hhamish  Suprano 2015-04-18 00:15:54
1209013 D90kh 2 paliz  paliz 2015-04-18 00:15:38
1209011 Suprano hhamish  Suprano 2015-04-18 00:13:24
1209010 D90kh 2 paliz 2  D90kh 2 2015-04-18 00:10:24
1209007 Suprano hhamish  Suprano 2015-04-18 00:09:28
1209003 D90kh 2 paliz 2  paliz 2 2015-04-18 00:07:02
1208989 paliz D90kh  D90kh 2015-04-18 00:00:11
1208985 paliz D90kh  D90kh 2015-04-17 23:56:11
1208968 Antoonio hamidahwazy  Antoonio 2015-04-17 23:06:42
1208967 Antoonio hamidahwazy  hamidahwazy 2015-04-17 23:02:49
1208966 Antoonio hamidahwazy  Antoonio 2015-04-17 22:59:06
1208964 Antoonio hamidahwazy  Antoonio 2015-04-17 22:55:06
1208959 arash021 Antoonio  arash021 2015-04-17 22:34:44
1208957 arash021 Antoonio  arash021 2015-04-17 22:25:39
1208956 BEHNAM77 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-04-17 22:21:33
1208955 arash021 Antoonio  Antoonio 2015-04-17 22:21:26
1208953 BEHNAM77 *saharnaz*  BEHNAM77 2015-04-17 22:17:25
1208952 arash021 Antoonio  Antoonio 2015-04-17 22:16:24
1208951 BEHNAM77 *saharnaz*  BEHNAM77 2015-04-17 22:16:11
1208949 BEHNAM77 *saharnaz*  *saharnaz* 2015-04-17 22:11:32
1208948 BEHNAM77 *saharnaz*  BEHNAM77 2015-04-17 22:08:32
1208947 BEHNAM77 *saharnaz*  BEHNAM77 2015-04-17 22:07:21
1208945 *saharnaz* BEHNAM77 2  *saharnaz* 2015-04-17 22:03:16
1208944 Suprano D90kh  Suprano 2015-04-17 22:02:29
1208942 *saharnaz* BEHNAM77 2  BEHNAM77 2 2015-04-17 22:00:39
1208941 Suprano D90kh  Suprano 2015-04-17 21:59:14
1208940 Suprano D90kh  Suprano 2015-04-17 21:55:25
1208938 *saharnaz* BEHNAM77 2  BEHNAM77 2 2015-04-17 21:54:33
1208937 disslove imaaan  imaaan 2015-04-17 21:52:52
1208936 Suprano D90kh  D90kh 2015-04-17 21:51:46
1208935 *saharnaz* BEHNAM77 2  BEHNAM77 2 2015-04-17 21:51:22
1208934 *saharnaz* BEHNAM77 2  *saharnaz* 2015-04-17 21:47:58
1208933 disslove imaaan  disslove 2015-04-17 21:47:36
1208932 *saharnaz* BEHNAM77  *saharnaz* 2015-04-17 21:44:08
1208931 disslove imaaan  imaaan 2015-04-17 21:44:02
1208930 disslove imaaan  disslove 2015-04-17 21:41:13
1208929 *saharnaz* BEHNAM77  *saharnaz* 2015-04-17 21:40:05
1208928 *saharnaz* BEHNAM77  *saharnaz* 2015-04-17 21:34:17
1208927 *saharnaz* BEHNAM77  *saharnaz* 2015-04-17 21:30:27
1208926 *saharnaz* BEHNAM77  BEHNAM77 2015-04-17 21:27:00
1208923 farhad27 D90kh  D90kh 2015-04-17 21:10:23
1208922 farhad27 D90kh  farhad27 2015-04-17 21:06:28
1208920 farhad27 D90kh  D90kh 2015-04-17 21:00:30
1208918 imaaan 2 enriqe 2  imaaan 2 2015-04-17 20:56:31
1208917 farhad27 D90kh  D90kh 2015-04-17 20:56:04
1208915 imaaan 2 enriqe 2  enriqe 2 2015-04-17 20:51:04
1208914 nazer3 D90kh  nazer3 2015-04-17 20:50:42
1208912 nazer3 D90kh  D90kh 2015-04-17 20:48:29
1208911 mohsenp rezaghgh  rezaghgh 2015-04-17 20:45:58
1208910 imaaan 2 enriqe 2  imaaan 2 2015-04-17 20:45:53
1208909 nazer3 D90kh  D90kh 2015-04-17 20:43:52
1208908 mohsenp rezaghgh  mohsenp 2015-04-17 20:40:46
1208906 mohsenp rezaghgh  mohsenp 2015-04-17 20:35:19
1208905 imaaan enriqe  enriqe 2015-04-17 20:35:03
1208903 rezaghgh 2 D90kh  rezaghgh 2 2015-04-17 20:29:37
1208900 rezaghgh 2 D90kh  D90kh 2015-04-17 20:25:02
1208899 rezaghgh 2 D90kh  rezaghgh 2 2015-04-17 20:22:15
1208898 *saharnaz* karen shakeri  *saharnaz* 2015-04-17 20:21:37
1208896 rezaghgh 2 D90kh  rezaghgh 2 2015-04-17 20:19:56
1208895 *saharnaz* karen shakeri  karen shakeri 2015-04-17 20:17:13
1208894 *saharnaz* karen shakeri  *saharnaz* 2015-04-17 20:13:47
1208892 *saharnaz* karen shakeri  *saharnaz* 2015-04-17 20:10:36
1208889 *saharnaz* hamidahwazy  *saharnaz* 2015-04-17 19:58:52
1208888 mohamad087 toofan91  toofan91 2015-04-17 19:57:26
1208887 *saharnaz* hamidahwazy  *saharnaz* 2015-04-17 19:55:38
1208886 mohamad087 toofan91  toofan91 2015-04-17 19:51:55
1208885 *saharnaz* hamidahwazy  *saharnaz* 2015-04-17 19:50:29بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


toofan91 ( رکورد : 69 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


toofan91 (رکورد: 125 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  Suprano ۵۷ ۴۰ ۱۷ ۲۳
۲  Antonioo ۴۴ ۳۱ ۱۳ ۱۸
۳  toofan91 ۱۲۵ ۶۹ ۵۶ ۱۳
۴  vampire71 ۲۲ ۱۷ ۵ ۱۲
۵  padid 2 ۳۱ ۲۱ ۱۰ ۱۱
۶  masih ghadimie ۱۶ ۱۳ ۳ ۱۰
۷  masih ghadimie 2 ۱۸ ۱۴ ۴ ۱۰
۸  D90kh ۴۸ ۲۸ ۲۰ ۸
۹  farhad 45 ۵۲ ۳۰ ۲۲ ۸
۱۰  hosseinshiraz ۱۲ ۱۰ ۲ ۸
۱۱  farhad 45 2 ۱۳ ۱۰ ۳ ۷
۱۲  hosseinshiraz 2 ۷ ۷ ۰ ۷
۱۳  max2 ۲۸ ۱۷ ۱۱ ۶
۱۴  mst 2 ۸ ۷ ۱ ۶
۱۵  *saharnaz* 2 ۱۱ ۸ ۳ ۵
۱۶  NILOFAR72 ۱۵ ۱۰ ۵ ۵
۱۷  as 001 ۹ ۷ ۲ ۵
۱۸  hhamish 2 ۵ ۵ ۰ ۵


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید شادمهر
1429332743