بازی آنلاین بيليارد 8 توپ

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1258580 g0lsa5ooooms 3 kitana 2  g0lsa5ooooms 3 2015-07-28 02:23:18
1258579 g0lsa5ooooms 3 kitana 2  kitana 2 2015-07-28 02:18:41
1258578 g0lsa5ooooms 3 kitana 2  kitana 2 2015-07-28 02:15:22
1258563 rezaa020 sana11  rezaa020 2015-07-28 01:19:25
1258562 g0lsa5ooooms 2 sanaz64  g0lsa5ooooms 2 2015-07-28 01:14:55
1258560 rezaa020 sana11  rezaa020 2015-07-28 01:08:21
1258558 pooya68 wqw  wqw 2015-07-28 01:02:24
1258555 mahtab1370 sanaz64 2  mahtab1370 2015-07-28 00:56:48
1258553 mahtab1370 sanaz64 2  mahtab1370 2015-07-28 00:53:02
1258551 g0lsa5ooooms sanaz64  sanaz64 2015-07-28 00:47:24
1258547 D90kh ghaZall  D90kh 2015-07-28 00:45:21
1258544 D90kh ghaZall  D90kh 2015-07-28 00:42:37
1258542 g0lsa5ooooms sanaz64  sanaz64 2015-07-28 00:40:14
1258538 g0lsa5ooooms sanaz64  sanaz64 2015-07-28 00:34:05
1258535 Parsa74 ghaZall  ghaZall 2015-07-28 00:28:26
1258534 g0lsa5ooooms 2 D90kh  D90kh 2015-07-28 00:28:15
1258531 hosein91 sanaz64  sanaz64 2015-07-28 00:26:15
1258527 g0lsa5ooooms 2 D90kh  D90kh 2015-07-28 00:23:09
1258519 g0lsa5ooooms ghaZall 2  ghaZall 2 2015-07-28 00:09:01
1258514 justin biber Ho3ein Ebli3  Ho3ein Ebli3 2015-07-28 00:05:14
1258512 g0lsa5ooooms ghaZall 2  g0lsa5ooooms 2015-07-28 00:04:56
1258510 g0lsa5ooooms ghaZall 2  ghaZall 2 2015-07-28 00:00:39
1258505 g0lsa5ooooms 2 ghaZall  ghaZall 2015-07-27 23:52:11
1258502 Parsa74 g0lsa5ooooms  g0lsa5ooooms 2015-07-27 23:45:12
1258501 Parsa74 g0lsa5ooooms  Parsa74 2015-07-27 23:41:12
1258491 rezaa020 3 ghaZall 2  ghaZall 2 2015-07-27 23:18:51
1258490 rezaa020 3 ghaZall 2  rezaa020 3 2015-07-27 23:12:26
1258489 rezaa020 3 ghaZall 2  rezaa020 3 2015-07-27 23:11:52
1258487 rezaa020 ghaZall  ghaZall 2015-07-27 23:00:27
1258486 Parsa74 justin biber  justin biber 2015-07-27 23:00:16
1258483 Parsa74 justin biber  justin biber 2015-07-27 22:50:24
1258481 toofan91 2 ghaZall 2  toofan91 2 2015-07-27 22:49:30
1258480 Parsa74 justin biber  justin biber 2015-07-27 22:47:50
1258479 toofan91 2 ghaZall 2  toofan91 2 2015-07-27 22:45:16
1258478 Parsa74 justin biber  Parsa74 2015-07-27 22:42:43
1258476 toofan91 ghaZall  toofan91 2015-07-27 22:40:02
1258475 toofan91 ghaZall  toofan91 2015-07-27 22:35:23
1258474 toofan91 ghaZall  ghaZall 2015-07-27 22:32:23
1258473 justin biber Parsa74  justin biber 2015-07-27 22:29:42
1258461 aRtiN70 ghaZall  ghaZall 2015-07-27 21:42:34
1258460 aRtiN70 ghaZall  ghaZall 2015-07-27 21:41:38
1258457 aRtiN70 ghaZall  ghaZall 2015-07-27 21:35:53
1258455 Two_name ghaZall  ghaZall 2015-07-27 21:24:25
1258453 Two_name ghaZall  ghaZall 2015-07-27 21:20:32
1258451 Two_name ghaZall  Two_name 2015-07-27 21:15:11
1258449 Two_name 2 ghaZall 2  Two_name 2 2015-07-27 21:04:21
1258447 Two_name ghaZall  Two_name 2015-07-27 21:00:19
1258446 Two_name ghaZall  ghaZall 2015-07-27 20:57:31
1258445 Two_name ghaZall  Two_name 2015-07-27 20:54:43
1258442 hosein91 saman1360  saman1360 2015-07-27 20:20:21
1258441 hosein91 saman1360  saman1360 2015-07-27 20:16:44
1258439 hosein91 saman1360  saman1360 2015-07-27 20:15:31
1258438 hosein91 saman1360  saman1360 2015-07-27 20:13:11
1258435 g0lsa5ooooms toofan91  g0lsa5ooooms 2015-07-27 19:58:22
1258434 g0lsa5ooooms toofan91  toofan91 2015-07-27 19:53:34
1258433 bhnam1993 yonex  bhnam1993 2015-07-27 19:53:30
1258432 Parsa74 mehdi t 2  Parsa74 2015-07-27 19:52:10
1258431 bhnam1993 yonex  bhnam1993 2015-07-27 19:48:41
1258430 g0lsa5ooooms toofan91  toofan91 2015-07-27 19:48:33
1258429 bhnam1993 yonex  bhnam1993 2015-07-27 19:45:35
1258428 Parsa74 PICASO 2  Parsa74 2015-07-27 19:45:25
1258427 mehdi t hosein9008  hosein9008 2015-07-27 19:44:38
1258426 bhnam1993 yonex  yonex 2015-07-27 19:43:07
1258425 Parsa74 PICASO 2  PICASO 2 2015-07-27 19:42:30
1258424 mehdi t hosein9008  hosein9008 2015-07-27 19:41:14
1258423 hosein9008 mehdi t  hosein9008 2015-07-27 19:37:03
1258422 PICASO toofan91  PICASO 2015-07-27 19:36:33
1258420 hosein9008 mehdi t  mehdi t 2015-07-27 19:32:04
1258419 khoshgle 2 pesare ahwazi  khoshgle 2 2015-07-27 19:31:19
1258417 mehdi t yonex  yonex 2015-07-27 19:27:44
1258416 PICASO KingHenry  PICASO 2015-07-27 19:27:26
1258415 PICASO KingHenry  KingHenry 2015-07-27 19:26:12
1258413 hosein9008 justin biber  hosein9008 2015-07-27 19:25:51
1258411 khoshgle 2 pesare ahwazi  pesare ahwazi 2015-07-27 19:22:14
1258410 PICASO KingHenry  PICASO 2015-07-27 19:19:36
1258409 PICASO KingHenry  PICASO 2015-07-27 19:17:42
1258408 khoshgle 2 pesare ahwazi  pesare ahwazi 2015-07-27 19:17:12
1258405 khoshgle pesare ahwazi  pesare ahwazi 2015-07-27 19:06:55
1258402 hosein9008 khoshgle 2  hosein9008 2015-07-27 18:55:38
1258400 hosein9008 khoshgle 2  hosein9008 2015-07-27 18:50:16
1258399 pesare ahwazi toofan91  toofan91 2015-07-27 18:49:47
1258398 pesare ahwazi toofan91  pesare ahwazi 2015-07-27 18:45:00
1258397 pesare ahwazi toofan91  pesare ahwazi 2015-07-27 18:43:13
1258396 hosein9008 PICASO  hosein9008 2015-07-27 18:42:11
1258394 pesare ahwazi toofan91  pesare ahwazi 2015-07-27 18:39:46
1258393 hosein9008 PICASO  hosein9008 2015-07-27 18:39:20
1258392 hosein9008 PICASO  hosein9008 2015-07-27 18:36:17
1258389 hosein9008 PICASO  hosein9008 2015-07-27 18:32:27
1258387 mehdi t PICASO  mehdi t 2015-07-27 18:29:10
1258386 justin biber 2 toofan91 2  toofan91 2 2015-07-27 18:26:32
1258385 mehdi t PICASO  mehdi t 2015-07-27 18:26:28
1258384 justin biber 2 toofan91 2  toofan91 2 2015-07-27 18:21:35
1258383 PICASO mehdi t  mehdi t 2015-07-27 18:18:19
1258382 justin biber 2 toofan91 2  justin biber 2 2015-07-27 18:17:34
1258380 PICASO 2 mehdi t  mehdi t 2015-07-27 18:13:01
1258379 navid Xidos 2 g0lsa5ooooms  navid Xidos 2 2015-07-27 18:09:01
1258378 rezaa020 PICASO  PICASO 2015-07-27 18:06:19
1258376 g0lsa5ooooms 2 navid Xidos  g0lsa5ooooms 2 2015-07-27 17:58:39
1258375 khoshgle vahid3131  vahid3131 2015-07-27 17:54:11بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


hosein9008 ( رکورد : 72 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


toofan91 (رکورد: 110 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  pesare ahwazi ۸۵ ۶۹ ۱۶ ۵۳
۲  hosein9008 ۹۷ ۷۲ ۲۵ ۴۷
۳  ghaZall ۱۰۶ ۶۳ ۴۳ ۲۰
۴  toofan91 ۱۱۰ ۶۴ ۴۶ ۱۸
۵  Antonio ۳۵ ۲۵ ۱۰ ۱۵
۶  wqw 2 ۱۸ ۱۶ ۲ ۱۴
۷  wqw ۳۱ ۲۲ ۹ ۱۳
۸  D90kh ۲۸ ۲۰ ۸ ۱۲
۹  agha babak 2 ۱۳ ۱۲ ۱ ۱۱
۱۰  toofan91 2 ۲۱ ۱۶ ۵ ۱۱
۱۱  Two_name 2 ۱۲ ۱۰ ۲ ۸
۱۲  hosein91 ۳۲ ۲۰ ۱۲ ۸
۱۳  mohamad087 ۷ ۷ ۰ ۷
۱۴  varzegan ۱۴ ۱۰ ۴ ۶
۱۵  hadi67 ۵ ۵ ۰ ۵
۱۶  hosein91 2 ۱۱ ۸ ۳ ۵
۱۷  kitana 2 ۷ ۶ ۱ ۵
۱۸  armincr7 ۴ ۴ ۰ ۴


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید شادمهر
1438053987