بازی آنلاین بيليارد 8 توپ

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به سایت عضویت در سایت

100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1158081 D90kh hosseinshiraz  hosseinshiraz 2014-12-21 00:04:05
1158080 hosseinshiraz D90kh  hosseinshiraz 2014-12-20 23:57:53
1158079 hosseinshiraz D90kh  hosseinshiraz 2014-12-20 23:55:27
1158077 hosseinshiraz D90kh  D90kh 2014-12-20 23:49:04
1158076 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 23:47:04
1158075 hosseinshiraz D90kh  D90kh 2014-12-20 23:44:11
1158074 hosseinshiraz D90kh  hosseinshiraz 2014-12-20 23:42:55
1158073 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 23:40:43
1158071 hosseinshiraz D90kh  D90kh 2014-12-20 23:36:47
1158070 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 23:35:02
1158069 hosseinshiraz D90kh  hosseinshiraz 2014-12-20 23:31:45
1158068 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 23:30:35
1158066 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 23:28:19
1158063 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 23:22:33
1158062 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 23:16:53
1158061 HAMY1996 D90kh  D90kh 2014-12-20 23:16:34
1158059 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 23:12:16
1158056 D90kh Antonio 2  D90kh 2014-12-20 23:06:54
1158055 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 23:05:18
1158054 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 23:02:21
1158052 D90kh Antonio 2  Antonio 2 2014-12-20 22:59:42
1158051 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 22:57:10
1158049 D90kh Antonio 2  Antonio 2 2014-12-20 22:56:35
1158048 porii123 taha69 2  porii123 2014-12-20 22:55:38
1158047 sherv amir13621362  sherv 2014-12-20 22:55:07
1158046 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 22:53:17
1158045 porii123 taha69 2  taha69 2 2014-12-20 22:50:00
1158044 amir13621362 sherv 2  sherv 2 2014-12-20 22:48:44
1158043 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 22:48:27
1158042 porii123 taha69 2  porii123 2014-12-20 22:48:05
1158040 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 22:43:50
1158039 porii123 taha69 2  porii123 2014-12-20 22:43:00
1158038 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 22:38:08
1158037 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 22:35:52
1158036 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 22:32:31
1158033 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 22:27:43
1158032 vampire71 D90kh  D90kh 2014-12-20 22:27:23
1158031 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 22:27:00
1158029 vampire71 D90kh  vampire71 2014-12-20 22:22:43
1158028 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 22:21:52
1158027 Suprano iran00  iran00 2014-12-20 22:21:33
1158026 vampire71 D90kh  vampire71 2014-12-20 22:19:36
1158024 vampire71 D90kh  D90kh 2014-12-20 22:16:29
1158022 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 22:14:46
1158021 D90kh ff1352  ff1352 2014-12-20 22:10:21
1158020 *saharnaz* paliz  *saharnaz* 2014-12-20 22:10:13
1158019 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 22:07:36
1158015 *saharnaz* paliz  paliz 2014-12-20 22:05:41
1158014 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 22:03:44
1158013 D90kh ff1352  D90kh 2014-12-20 22:03:24
1158010 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:59:16
1158009 ff1352 D90kh 2  ff1352 2014-12-20 21:56:13
1158008 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:52:06
1158005 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:48:47
1158004 *saharnaz* D90kh  D90kh 2014-12-20 21:45:47
1158003 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:45:04
1158001 hamedmajdi101 paliz  hamedmajdi101 2014-12-20 21:41:45
1158000 abbas1989 *saharnaz*  *saharnaz* 2014-12-20 21:38:43
1157999 abbas1989 *saharnaz*  *saharnaz* 2014-12-20 21:35:26
1157998 amir13621362 paliz  paliz 2014-12-20 21:35:18
1157992 abbas1989 *saharnaz*  *saharnaz* 2014-12-20 21:31:59
1157989 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:30:26
1157988 amir13621362 paliz  paliz 2014-12-20 21:30:17
1157979 abbas1989 *saharnaz*  *saharnaz* 2014-12-20 21:25:52
1157978 Suprano iran00  iran00 2014-12-20 21:25:24
1157977 amir13621362 paliz  amir13621362 2014-12-20 21:24:36
1157976 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:20:09
1157975 amir13621362 paliz  paliz 2014-12-20 21:19:53
1157973 shepesh *saharnaz* 2  shepesh 2014-12-20 21:18:49
1157972 Suprano iran00  iran00 2014-12-20 21:16:22
1157971 amir13621362 paliz  paliz 2014-12-20 21:15:44
1157969 shepesh *saharnaz* 2  *saharnaz* 2 2014-12-20 21:14:05
1157968 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:11:09
1157967 shepesh *saharnaz* 2  *saharnaz* 2 2014-12-20 21:09:29
1157965 shepesh *saharnaz* 2  *saharnaz* 2 2014-12-20 21:06:59
1157964 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:06:56
1157963 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 21:05:19
1157962 shepesh *saharnaz* 2  *saharnaz* 2 2014-12-20 21:02:53
1157961 shepesh *saharnaz* 2  shepesh 2014-12-20 20:59:33
1157960 vooroojak93 2 iman18  vooroojak93 2 2014-12-20 20:57:28
1157957 vooroojak93 2 iman18  vooroojak93 2 2014-12-20 20:53:49
1157956 behrad 1370 2 *saharnaz*  behrad 1370 2 2014-12-20 20:51:11
1157955 behrad 1370 2 *saharnaz*  *saharnaz* 2014-12-20 20:49:41
1157954 vooroojak93 2 iman18  iman18 2014-12-20 20:48:43
1157953 behrad 1370 2 *saharnaz*  *saharnaz* 2014-12-20 20:45:48
1157952 Suprano iran00  iran00 2014-12-20 20:45:30
1157950 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 20:35:46
1157949 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 20:30:47
1157948 Suprano iran00  iran00 2014-12-20 20:29:31
1157947 Suprano iran00  iran00 2014-12-20 20:27:33
1157941 Suprano iran00  iran00 2014-12-20 20:07:28
1157940 taha69 toofan91  toofan91 2014-12-20 20:05:37
1157939 Suprano iran00  Suprano 2014-12-20 20:05:34
1157937 taha69 toofan91  taha69 2014-12-20 20:01:45
1157936 taha69 toofan91  toofan91 2014-12-20 19:58:23
1157935 Suprano 2 iran00  Suprano 2 2014-12-20 19:57:16
1157934 vooroojak93 sanaz64  vooroojak93 2014-12-20 19:53:32
1157931 vooroojak93 sanaz64  vooroojak93 2014-12-20 19:50:56
1157928 Suprano iran00 2  Suprano 2014-12-20 19:48:26بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


*saharnaz* ( رکورد : 156 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


*saharnaz* (رکورد: 235 بازی بدون تکرار)

این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  *saharnaz* ۲۳۵ ۱۵۶ ۷۹ ۷۷
۲  Suprano ۹۴ ۷۴ ۲۰ ۵۴
۳  hosseinshiraz ۷۲ ۵۶ ۱۶ ۴۰
۴  vampire71 ۴۱ ۳۱ ۱۰ ۲۱
۵  pesare ahwazi ۷۳ ۴۴ ۲۹ ۱۵
۶  pesare ahwazi 2 ۱۹ ۱۵ ۴ ۱۱
۷  shab zade ۳۹ ۲۵ ۱۴ ۱۱
۸  FIRE ۲۷ ۱۸ ۹ ۹
۹  amir97 ۴۰ ۲۴ ۱۶ ۸
۱۰  toofan91 ۱۴ ۱۱ ۳ ۸
۱۱  as 001 ۳۹ ۲۳ ۱۶ ۷
۱۲  noshin ۴۱ ۲۳ ۱۸ ۵
۱۳  obit ۵ ۵ ۰ ۵
۱۴  ***نرمینه*** ۴ ۴ ۰ ۴
۱۵  *saharnaz* 3 ۴ ۴ ۰ ۴
۱۶  reza128 ۸ ۶ ۲ ۴
۱۷  arash777 2 ۳ ۳ ۰ ۳
۱۸  enriqe ۱۵ ۹ ۶ ۳


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ است که همواره باهم در رقابت هستند

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی آنلاین است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
1419134517