بازی آنلاین بيليارد 8 توپ

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1199361 Mahan1363 padid  Mahan1363 2015-03-30 18:30:01
1199359 Mahan1363 padid 2  Mahan1363 2015-03-30 18:26:26
1199357 Mahan1363 padid 2  Mahan1363 2015-03-30 18:23:36
1199356 imaaan 2 toofan91  imaaan 2 2015-03-30 18:23:02
1199355 Mahan1363 padid 2  Mahan1363 2015-03-30 18:20:51
1199354 imaaan 2 toofan91  imaaan 2 2015-03-30 18:20:05
1199351 Mahan1363 padid 2  padid 2 2015-03-30 18:18:07
1199350 imaaan 2 toofan91  imaaan 2 2015-03-30 18:17:50
1199349 imaaan 2 toofan91  toofan91 2015-03-30 18:14:30
1199348 Mahan1363 padid  padid 2015-03-30 18:13:17
1199347 imaaan 2 toofan91  toofan91 2015-03-30 18:12:09
1199346 Mahan1363 padid  padid 2015-03-30 18:11:07
1199345 imaaan toofan91  imaaan 2015-03-30 18:08:00
1199344 Mahan1363 padid  padid 2015-03-30 18:07:49
1199343 Mahan1363 padid  padid 2015-03-30 18:06:07
1199342 imaaan toofan91  imaaan 2015-03-30 18:04:22
1199341 imaaan toofan91  imaaan 2015-03-30 18:03:39
1199339 imaaan toofan91  imaaan 2015-03-30 17:59:27
1199337 imaaan toofan91  toofan91 2015-03-30 17:58:49
1199336 imaaan toofan91  imaaan 2015-03-30 17:55:44
1199335 imaaan toofan91  toofan91 2015-03-30 17:52:40
1199332 imaaan toofan91  toofan91 2015-03-30 17:48:18
1199331 imaaan 2 hosein9008  imaaan 2 2015-03-30 17:45:19
1199329 Matik 2 Ms dina  Matik 2 2015-03-30 17:44:19
1199328 hosein9008 padid 2  hosein9008 2015-03-30 17:41:40
1199327 Matik 2 Ms dina  Matik 2 2015-03-30 17:40:46
1199326 imaaan rezaghgh  imaaan 2015-03-30 17:40:38
1199325 hosein9008 mahtab1370  hosein9008 2015-03-30 17:39:39
1199324 Matik hosein9008  Matik 2015-03-30 17:36:55
1199323 imaaan rezaghgh  imaaan 2015-03-30 17:35:13
1199322 erfan shahsavar padid  padid 2015-03-30 17:35:11
1199321 hosein9008 mahtab1370  hosein9008 2015-03-30 17:32:43
1199319 rezaghgh 2 erfan shahsavar 2  erfan shahsavar 2 2015-03-30 17:28:36
1199317 rezaghgh 2 erfan shahsavar 2  erfan shahsavar 2 2015-03-30 17:27:33
1199316 rezaghgh 2 erfan shahsavar 2  rezaghgh 2 2015-03-30 17:24:50
1199315 hosein9008 toofan91  toofan91 2015-03-30 17:24:34
1199314 hosein9008 toofan91  toofan91 2015-03-30 17:19:55
1199313 erfan shahsavar rezaghgh  rezaghgh 2015-03-30 17:17:20
1199312 hosein9008 toofan91  hosein9008 2015-03-30 17:16:38
1199311 erfan shahsavar rezaghgh  erfan shahsavar 2015-03-30 17:13:01
1199309 hosein9008 erfan shahsavar 2  hosein9008 2015-03-30 17:07:30
1199308 aloone erfan shahsavar  aloone 2015-03-30 17:00:56
1199307 hosein9008 erfan shahsavar  hosein9008 2015-03-30 16:55:15
1199306 erfan shahsavar hosein9008  hosein9008 2015-03-30 16:51:28
1199301 FRANKI 2 abolfazl2  abolfazl2 2015-03-30 16:24:40
1199285 erfan shahsavar haji7khat  erfan shahsavar 2015-03-30 16:07:09
1199284 erfan shahsavar haji7khat  erfan shahsavar 2015-03-30 16:06:01
1199282 milad joft 2 erfan shahsavar  erfan shahsavar 2015-03-30 16:00:25
1199281 milad joft 2 erfan shahsavar  erfan shahsavar 2015-03-30 15:55:20
1199277 vampire71 mahtab1370  vampire71 2015-03-30 15:40:23
1199275 vampire71 mahtab1370  vampire71 2015-03-30 15:36:16
1199274 vampire71 mahtab1370  mahtab1370 2015-03-30 15:31:59
1199272 agha farzad Mahdi Fallah  agha farzad 2015-03-30 15:21:55
1199271 imaaan sajjad68  imaaan 2015-03-30 15:17:48
1199268 imaaan sajjad68  imaaan 2015-03-30 15:13:39
1199266 Mahdi Fallah 2 erfan shahsavar 2  Mahdi Fallah 2 2015-03-30 15:06:54
1199265 Mahdi Fallah 2 erfan shahsavar 2  erfan shahsavar 2 2015-03-30 15:01:35
1199264 agha farzad wqw  wqw 2015-03-30 15:00:24
1199263 agha farzad wqw  wqw 2015-03-30 14:53:46
1199262 agha farzad wqw  agha farzad 2015-03-30 14:51:59
1199260 agha farzad wqw  wqw 2015-03-30 14:50:42
1199259 agha farzad 2 wqw 2  wqw 2 2015-03-30 14:46:22
1199257 agha farzad 2 wqw 2  agha farzad 2 2015-03-30 14:40:43
1199255 agha farzad 2 wqw 2  agha farzad 2 2015-03-30 14:39:16
1199252 agha farzad toofan91  toofan91 2015-03-30 14:32:12
1199251 FRANKI wqw  wqw 2015-03-30 14:29:08
1199250 agha farzad toofan91  toofan91 2015-03-30 14:28:51
1199247 agha farzad 2 toofan91  toofan91 2015-03-30 14:23:18
1199246 PhantOm wqw 2  wqw 2 2015-03-30 14:22:20
1199245 PhantOm wqw 2  wqw 2 2015-03-30 14:19:53
1199244 agha farzad 2 toofan91  toofan91 2015-03-30 14:19:22
1199243 PhantOm wqw 2  wqw 2 2015-03-30 14:16:46
1199242 agha farzad toofan91 2  toofan91 2 2015-03-30 14:15:35
1199240 agha farzad 2 toofan91  agha farzad 2 2015-03-30 14:08:38
1199239 toofan91 2 mahtab1370 2  toofan91 2 2015-03-30 14:06:01
1199236 toofan91 mahtab1370  toofan91 2015-03-30 13:57:44
1199233 toofan91 mahtab1370  toofan91 2015-03-30 13:52:58
1199231 toofan91 mahtab1370  toofan91 2015-03-30 13:49:05
1199221 DEED POOL toofan91  toofan91 2015-03-30 13:31:02
1199220 DEED POOL toofan91  toofan91 2015-03-30 13:26:59
1199218 DEED POOL toofan91  toofan91 2015-03-30 13:23:58
1199215 DEED POOL toofan91  toofan91 2015-03-30 13:19:06
1199177 toofan91 troll  toofan91 2015-03-30 12:43:03
1199114 erfan shahsavar danial28  danial28 2015-03-30 12:04:41
1199107 mosafer01 hosein9008  hosein9008 2015-03-30 12:01:24
1199105 farhad27 mahtab1370 2  farhad27 2015-03-30 11:59:41
1199101 mosafer01 2 hosein9008  hosein9008 2015-03-30 11:55:13
1199098 farhad27 mahtab1370 2  farhad27 2015-03-30 11:53:46
1199088 hosein9008 erfan shahsavar  erfan shahsavar 2015-03-30 11:49:15
1199083 farhad27 mahtab1370 2  farhad27 2015-03-30 11:47:59
1199074 erfan shahsavar hosein9008  hosein9008 2015-03-30 11:43:46
1199069 farhad27 2 mahtab1370  farhad27 2 2015-03-30 11:40:42
1199062 hosein9008 erfan shahsavar  hosein9008 2015-03-30 11:36:33
1199061 farhad27 2 mahtab1370  farhad27 2 2015-03-30 11:36:32
1199057 farhad27 2 mahtab1370  farhad27 2 2015-03-30 11:32:16
1199056 abolfazl2 hosein9008  hosein9008 2015-03-30 11:32:07
1199055 hosein9008 lamya92 2  hosein9008 2015-03-30 11:30:37
1199052 erfan shahsavar lamya92  erfan shahsavar 2015-03-30 11:24:48
1199051 Mahdi Fallah toofan91  Mahdi Fallah 2015-03-30 11:18:54بهترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


toofan91 ( رکورد : 90 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :


toofan91 (رکورد: 143 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر بازی آنلاین بيليارد 8 توپ :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  toofan91 ۱۴۳ ۹۰ ۵۳ ۳۷
۲  Antonioo ۹۷ ۶۶ ۳۱ ۳۵
۳  Matik ۵۵ ۴۱ ۱۴ ۲۷
۴  farhad27 ۴۸ ۳۵ ۱۳ ۲۲
۵  hosein9008 ۲۴ ۱۹ ۵ ۱۴
۶  Antonioo 2 ۴۵ ۲۹ ۱۶ ۱۳
۷  D90kh ۴۲ ۲۷ ۱۵ ۱۲
۸  farhad27 2 ۱۳ ۱۲ ۱ ۱۱
۹  wqw ۳۹ ۲۵ ۱۴ ۱۱
۱۰  hosseinshiraz ۱۲ ۱۱ ۱ ۱۰
۱۱  padid ۷۰ ۴۰ ۳۰ ۱۰
۱۲  asemann ۷ ۷ ۰ ۷
۱۳  hosein91 2 ۱۳ ۱۰ ۳ ۷
۱۴  wqw 2 ۱۹ ۱۳ ۶ ۷
۱۵  ramin 22 ۱۴ ۱۰ ۴ ۶
۱۶  vampire71 ۱۰ ۸ ۲ ۶
۱۷  hosein91 ۲۳ ۱۴ ۹ ۵
۱۸  Mahan1363 2 ۱۴ ۹ ۵ ۴


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی بازی آنلاین بيليارد 8 توپ است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید
1427724625