منچ 4 نفره

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1259323 mehdi t justin biber 2 mahdieh93 g0lsa5ooooms 2  mehdi t  justin biber 2  g0lsa5ooooms 2 2015-07-29 20:43:14
1258963 wqw *nazar*(^_^) hanyeh mahdieh93  wqw  *nazar*(^_^)  hanyeh 2015-07-29 02:10:58
1258890 saharrrr justin biber g0lsa5ooooms ghaZall  saharrrr  justin biber  g0lsa5ooooms 2015-07-28 22:58:15
1258567 hanyeh Ho3ein Ebli3 Parsa74 ghaZall  hanyeh  Parsa74  ghaZall 2015-07-28 01:27:48
1258308 justin biber hanyeh saharrrr mahdieh93  justin biber  hanyeh  saharrrr 2015-07-27 14:59:11
1258034 justin biber saharrrr toofan91 ghaZall  justin biber  toofan91  ghaZall 2015-07-26 20:46:38
1257824 khoshgle justin biber redy40 emperatoor  justin biber  redy40  emperatoor 2015-07-26 11:35:28
1257692 varzegan saharrrr justin biber Parsa74  varzegan  justin biber  Parsa74 2015-07-25 22:15:18
1257503 redy40 yonex nima99 khoshgle  redy40  nima99  khoshgle 2015-07-25 15:19:25
1257489 redy40 yonex nima99 khoshgle  redy40  yonex  nima99 2015-07-25 14:49:17
1257262 mahdieh93 star20 m0hammad9288 key 1  key 1 2015-07-24 23:36:03
1257058 dokhi sertegh nima99 khoshgle yonex  nima99  khoshgle  yonex 2015-07-24 15:52:16
1257057 dokhi sertegh nima99 khoshgle yonex  dokhi sertegh  nima99  yonex 2015-07-24 15:49:23
1256634 saharrrr 2 honey bee1 2 toofan91 neda 70  saharrrr 2  honey bee1 2  neda 70 2015-07-23 18:03:39
1256471 Parsa74 2 hanyeh saharrrr 2 ghaZall  saharrrr 2 2015-07-23 01:31:05
1254550 miss ghazaliii saharrrr dark sea sahba  saharrrr  dark sea  sahba 2015-07-18 17:55:01
1254544 dark sea miss ghazaliii justin biber saharrrr 2  dark sea  miss ghazaliii  saharrrr 2 2015-07-18 17:24:07
1254324 khoshgle 2 Bandit 3306 2 justin biber  khoshgle 2  Bandit  3306 2 2015-07-18 00:07:10
1254313 khoshgle Ehsan P 3306 Bandit  Ehsan P  3306  Bandit 2015-07-17 23:45:25
1254229 3306 khoshgle star20 Two_name  3306  khoshgle  Two_name 2015-07-17 19:41:56
1254203 star20 2 nices Two_name khoshgle  star20 2  Two_name  khoshgle 2015-07-17 19:11:54
1254199 star20 2 nices Two_name khoshgle  star20 2  nices  Two_name 2015-07-17 19:09:14
1254197 star20 Two_name korsh nices  star20  Two_name  nices 2015-07-17 18:58:15
1253185 saharrrr Ehsan P yonex nazer3  Ehsan P  yonex  nazer3 2015-07-15 22:54:44
1252641 dokhi sertegh 2 mamad64 2 justin biber 2 Bandit  dokhi sertegh 2  mamad64 2  justin biber 2 2015-07-14 22:16:16
1252613 Iceflower golchat graphaty farhan 75  Iceflower  golchat  farhan 75 2015-07-14 20:05:19
1252487 graphaty 3 khoshgle 2 justin biber abaa  graphaty 3  justin biber  abaa 2015-07-14 17:08:38
1252486 graphaty justin biber abaa khoshgle 2  graphaty  justin biber  khoshgle 2 2015-07-14 17:05:20
1252483 abaa 2 justin biber khoshgle graphaty 2  justin biber  khoshgle  graphaty 2 2015-07-14 17:02:54
1252475 graphaty 2 justin biber 2 Iceflower *nazar*(^_^)  graphaty 2  Iceflower  *nazar*(^_^) 2015-07-14 16:54:03
1252373 redy40 alimahbub ali1110 number seven  number seven 2015-07-14 14:32:26
1250538 redy40 number seven alimahbub ali1110  redy40  alimahbub  ali1110 2015-07-11 14:30:31
1249740 Ehsan P maryam1314 2 naiman mehditabas  Ehsan P  maryam1314 2  mehditabas 2015-07-10 12:17:10
1249514 Parsa74 2 M O H S E N dokhi sertegh behrooz35  Parsa74 2  M O H S E N  behrooz35 2015-07-09 19:42:37
1249471 dokhi sertegh minoooo toofan91 sosmar2013  minoooo  toofan91  sosmar2013 2015-07-09 18:45:41
1248415 Suprano NaZaN!n ghaZall iran00  Suprano  NaZaN!n  iran00 2015-07-08 00:44:28
1248400 Suprano iran00 ghaZall 2 NaZaN!n  Suprano  iran00  ghaZall 2 2015-07-08 00:19:36
1248393 Suprano iran00 NaZaN!n ghaZall  Suprano  NaZaN!n  ghaZall 2015-07-08 00:09:29
1248150 dokhi sertegh jiingol Iceflower aliasadi  dokhi sertegh  jiingol  Iceflower 2015-07-07 17:14:50
1247612 justin biber Parsa74 Iceflower F 7khat  F 7khat 2015-07-06 17:37:45
1247455 redy40 alimahbub ali1110 number seven  redy40 2015-07-06 15:00:07
1247424 redy40 alimahbub ali1110 number seven  redy40  ali1110  number seven 2015-07-06 14:12:00
1247244 justin biber 2 shazde kocholo Parsa74 soltane dood  shazde kocholo  Parsa74  soltane dood 2015-07-06 00:17:39
1247243 justin biber 2 soltane dood Parsa74 shazde kocholo  justin biber 2  Parsa74  shazde kocholo 2015-07-06 00:15:40
1247199 honey bee1 Parsa74 soltane dood Iceflower  Parsa74  soltane dood  Iceflower 2015-07-05 22:37:42
1247198 honey bee1 Parsa74 justin biber Iceflower  honey bee1  Parsa74  justin biber 2015-07-05 22:31:36
1247194 honey bee1 justin biber Parsa74 Iceflower  honey bee1  justin biber  Iceflower 2015-07-05 22:21:42
1246408 dokhi sertegh bazi1391 BEHNAM77 justin biber  dokhi sertegh  bazi1391  justin biber 2015-07-04 16:27:40
1246043 dokhi sertegh bazi1391 *nazar*(^_^) aidinrp  dokhi sertegh  *nazar*(^_^)  aidinrp 2015-07-03 18:04:00
1246041 dokhi sertegh bazi1391 *nazar*(^_^) aidinrp  dokhi sertegh  bazi1391  *nazar*(^_^) 2015-07-03 17:59:34
1245204 minoooo bhnam1993 justin biber black leader  minoooo  bhnam1993  black leader 2015-07-01 23:50:57
1245200 black leader justin biber minoooo bhnam1993  black leader  minoooo  bhnam1993 2015-07-01 23:38:44
1244586 black leader shazde kocholo ghaZall Bandit  shazde kocholo  ghaZall  Bandit 2015-07-01 00:00:17
1244551 dokhi sertegh Parsa74 Ehsan P ghaZall 2  Parsa74  Ehsan P  ghaZall 2 2015-06-30 22:44:15
1244546 dokhi sertegh Ehsan P ghaZall Parsa74  Ehsan P  ghaZall  Parsa74 2015-06-30 22:33:09
1244044 black leader toofan91 shazde kocholo fatemeeeee  black leader  toofan91  shazde kocholo 2015-06-30 02:42:37
1243981 dokhi sertegh 2 sanaz64 Bandit sosmar2013  sosmar2013 2015-06-30 00:03:36
1243450 mamad64 tandis wqw dokhi sertegh 3  mamad64  tandis  wqw 2015-06-29 03:06:05
1242882 black leader yoyo78 mamad64 tandis  black leader  mamad64  tandis 2015-06-28 02:29:39
1242867 yoyo78 2 mamad64 tandis black leader  mamad64  tandis  black leader 2015-06-28 02:15:44
1242028 shiiivvvaaaa Suprano asal_jighjigho jaaavaaad 3  shiiivvvaaaa  Suprano  asal_jighjigho 2015-06-26 17:19:16
1241612 asal_jighjigho 2 Suprano 2 ghaZall 2 shiiivvvaaaa 2  shiiivvvaaaa 2 2015-06-25 19:56:20
1241540 black leader sting shiiivvvaaaa Parsa74  sting  shiiivvvaaaa  Parsa74 2015-06-25 18:29:03
1241539 asal_jighjigho ghaZall 2 g0lsa5ooooms Suprano  asal_jighjigho  g0lsa5ooooms  Suprano 2015-06-25 18:28:18
1241518 black leader asal_jighjigho shiiivvvaaaa g0lsa5ooooms 2  asal_jighjigho  shiiivvvaaaa  g0lsa5ooooms 2 2015-06-25 18:01:22
1241506 black leader g0lsa5ooooms shiiivvvaaaa asal_jighjigho  black leader  g0lsa5ooooms  shiiivvvaaaa 2015-06-25 17:40:26
1241405 iiliidan g0lsa5ooooms hoomantefo selena93  iiliidan  g0lsa5ooooms  selena93 2015-06-25 15:35:34
1240670 number seven ali1110 mo1414 alimahbub  ali1110 2015-06-24 14:59:08
1240363 g0lsa5ooooms mohamad087 minoooo bahram021  g0lsa5ooooms  mohamad087  minoooo 2015-06-24 00:47:15
1240289 ghaZall NaZaN!n asal_jighjigho Suprano  ghaZall  asal_jighjigho  Suprano 2015-06-23 22:34:29
1240284 Suprano 2 NaZaN!n asal_jighjigho ghaZall 2  Suprano 2  asal_jighjigho  ghaZall 2 2015-06-23 22:14:40
1240280 Suprano NaZaN!n asal_jighjigho ghaZall  NaZaN!n  asal_jighjigho  ghaZall 2015-06-23 22:04:26
1240078 rasulpro angel g0lsa50000ms sting  rasulpro 2015-06-23 16:35:41
1239915 armin98 selena93 majid 1985 asal_jighjigho  armin98  selena93  asal_jighjigho 2015-06-23 13:24:45
1239894 asal_jighjigho selena93 armin98 majid 1985  asal_jighjigho  selena93  armin98 2015-06-23 13:01:55
1239890 redy40 ali1110 number seven alimahbub  number seven 2015-06-23 12:58:13
1239879 angel s a m i r a g0lsa50000ms winer 2  winer 2 2015-06-23 12:44:37
1239825 angel 2 s a m i r a 2 g0lsa50000ms 2 winer 2  s a m i r a 2  g0lsa50000ms 2  winer 2 2015-06-23 11:45:38
1239718 angel 2 rasulpro yaghma g0lsa50000ms  angel 2  rasulpro  g0lsa50000ms 2015-06-23 02:27:26
1239700 rasulpro angel afsanein yaghma  rasulpro  angel  yaghma 2015-06-23 02:06:23
1239688 rasulpro afsanein yaghma black leader  rasulpro  afsanein  black leader 2015-06-23 01:52:24
1239683 afsanein rasulpro angel yaghma  rasulpro  angel  yaghma 2015-06-23 01:50:19
1239680 angel 2 yaghma afsanein 2 black leader 2  angel 2  yaghma  black leader 2 2015-06-23 01:45:09
1239671 angel 2 yaghma 3 rasulpro 2 black leader 2  angel 2  yaghma 3  black leader 2 2015-06-23 01:37:54
1239658 angel rasulpro yaghma Sir Mol  angel  yaghma  Sir Mol 2015-06-23 01:30:13
1239588 hiccup afsanein angel ghaZall  hiccup  angel  ghaZall 2015-06-23 00:08:26
1239560 angel g0lsa50000ms yaghma afsanein  angel  g0lsa50000ms  yaghma 2015-06-22 23:35:25
1239554 angel g0lsa50000ms 2 soltane dood rasulpro 2  angel  g0lsa50000ms 2  soltane dood 2015-06-22 23:29:37
1239471 angel 3 s a m i r a 2 soltane dood 2 g0lsa50000ms 3  soltane dood 2 2015-06-22 19:31:52
1239426 angel soltane dood g0lsa50000ms s a m i r a  angel 2015-06-22 18:19:35
1239269 g0lsa50000ms angel 2 fatemeh1381 2 selena93  angel 2 2015-06-22 15:05:08
1239259 number seven 2 redy40 2 alimahbub 2 ali1110 2  alimahbub 2 2015-06-22 14:51:39
1239232 alimahbub ali1110 number seven redy40  alimahbub 2015-06-22 14:20:34
1239211 salsal 1456328 g0lsa50000ms 2 fatemeh1381  1456328  g0lsa50000ms 2  fatemeh1381 2015-06-22 13:54:18
1239208 g0lsa50000ms angel salsal 1456328  g0lsa50000ms  angel  1456328 2015-06-22 13:51:54
1238980 barbie001 ali bigham m0hammad9288 sosmar2013  barbie001  m0hammad9288  sosmar2013 2015-06-22 02:12:37
1238978 angel 3 yaghma 3 shazde kocholo 3 music3 3  angel 3  shazde kocholo 3  music3 3 2015-06-22 02:12:17
1238949 angel yaghma shazde kocholo 2 music3  angel  yaghma  music3 2015-06-22 01:24:31
1238780 angel 2 selena93 2 g0lsa50000ms milad22  angel 2  g0lsa50000ms  milad22 2015-06-21 19:15:00بهترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S ( رکورد : 146 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S (رکورد: 171 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر منچ 4 نفره :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  E.N.I.S ۱۷۱ ۱۴۶ ۲۵ ۱۲۱
۲  sosmar2013 ۸۶ ۷۶ ۱۰ ۶۶
۳  DoOkhiNamAki ۹۷ ۷۱ ۲۶ ۴۵
۴  golsa50000ms ۷۸ ۶۱ ۱۷ ۴۴
۵  reza329 ۷۰ ۵۵ ۱۵ ۴۰
۶  pichpichak ۸۴ ۶۱ ۲۳ ۳۸
۷  nilo0far ۶۴ ۵۰ ۱۴ ۳۶
۸  faranak rad ۵۷ ۴۵ ۱۲ ۳۳
۹  *saharnaz* ۶۶ ۴۷ ۱۹ ۲۸
۱۰  yunes_yusefi ۳۸ ۳۳ ۵ ۲۸
۱۱  bahar67 ۵۴ ۳۹ ۱۵ ۲۴
۱۲  Fatima7496 ۳۳ ۲۷ ۶ ۲۱
۱۳  Shaboon Kadkhoda ۳۵ ۲۸ ۷ ۲۱
۱۴  faranak rad 2 ۲۵ ۲۳ ۲ ۲۱
۱۵  sarasimsim ۳۰ ۲۵ ۵ ۲۰
۱۶  hoomantefo ۲۵ ۲۲ ۳ ۱۹
۱۷  milad1371 ۲۳ ۲۰ ۳ ۱۷
۱۸  nii1ii ۳۵ ۲۶ ۹ ۱۷


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی منچ 4 نفره است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید شادمهر
1438377878