منچ 4 نفره

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1196456 FRANKI ghazal99 amirhossein9ir asoo  FRANKI  ghazal99  asoo 2015-03-24 14:29:15
1196283 FRANKI asoo merikh bhnam1993  FRANKI  merikh  bhnam1993 2015-03-23 23:22:19
1195075 amirhossein9ir bhnam1993 Marmilo 2 SEVEN 7 2  amirhossein9ir  bhnam1993  SEVEN 7 2 2015-03-20 16:10:56
1194263 SEVEN 7 sa5an paliz mehr888  SEVEN 7  sa5an  paliz 2015-03-18 21:25:49
1194049 sara ap qhazaleh haji7khat SEVEN 7  sara ap  qhazaleh  haji7khat 2015-03-18 13:19:51
1191862 queen 66 bahar67 Eblis golsa50000ms  queen 66  bahar67  golsa50000ms 2015-03-13 23:12:42
1191857 bahar67 Eblis golsa50000ms sosmar2013  Eblis  golsa50000ms  sosmar2013 2015-03-13 22:54:31
1191855 bahar67 Eblis golsa50000ms bhnam1993  bahar67  golsa50000ms  bhnam1993 2015-03-13 22:49:59
1191726 golsa50000ms bea bazi asoo bhnam1993  golsa50000ms  bea bazi  asoo 2015-03-13 18:39:43
1190418 bahar67 asoo mohammad9288 golsa50000ms  bahar67  asoo  mohammad9288 2015-03-10 22:33:43
1184312 Terorist Fatima7496 queen 66 PhantOm  Terorist  queen 66  PhantOm 2015-02-27 01:34:15
1184226 taha078 lamya92 2 sanaz64 2 hasti24  lamya92 2  sanaz64 2  hasti24 2015-02-26 21:30:29
1183725 sahba kral ali 2015 hasti24 bea bazi  sahba  hasti24  bea bazi 2015-02-25 21:22:25
1183711 kral ali 2015 hasti24 2 bea bazi lamya92  kral ali 2015  hasti24 2  bea bazi 2015-02-25 20:42:41
1183350 hossein ghadimi kral ali 2015 golsa50000ms 2 sosmar2013  kral ali 2015  golsa50000ms 2  sosmar2013 2015-02-24 21:33:32
1183343 golsa50000ms 2 kral ali 2015 hossein ghadimi sosmar2013  kral ali 2015  hossein ghadimi  sosmar2013 2015-02-24 21:11:06
1182905 sarina_joon kral ali 2015 paliz lamya92  sarina_joon  kral ali 2015  paliz 2015-02-23 21:20:35
1182904 sarina_joon golsa50000ms paliz lamya92 2  sarina_joon  golsa50000ms  paliz 2015-02-23 21:18:38
1182842 peyman3 hossein ghadimi taranom abolfazl2  peyman3  taranom  abolfazl2 2015-02-23 18:32:18
1182836 hossein ghadimi taranom peyman3 WARTUNE  hossein ghadimi  taranom  peyman3 2015-02-23 18:09:37
1182834 hossein ghadimi taranom sara jooooon WARTUNE  hossein ghadimi  taranom  WARTUNE 2015-02-23 18:06:18
1182351 taranom pooya5781 Mahan1363 abolfazl2  taranom  pooya5781  abolfazl2 2015-02-22 19:20:00
1181085 oliya56 1neda1 behnam.1993 javad jj72 2  oliya56  behnam.1993  javad jj72 2 2015-02-20 01:05:51
1181062 amirhossein9ir 2 1neda1 oliya56 javad jj72 2  1neda1  oliya56  javad jj72 2 2015-02-20 00:51:15
1181033 golsa50000ms 1neda1 2 behnam.1993 javad jj72  golsa50000ms  1neda1 2  behnam.1993 2015-02-20 00:26:19
1180299 oliya56 abolfazl2 hadi67 toofan91  oliya56  abolfazl2  hadi67 2015-02-18 14:54:39
1178291 golsa50000ms ramin hadi Unmatched Eblis  hadi Unmatched 2015-02-14 05:10:38
1177045 taranom 2 MEHRTASH 2 zagan 2 takhte 2  taranom 2  MEHRTASH 2  takhte 2 2015-02-11 01:32:30
1174752 ah4620 abolfazl2 nedved mehr888  ah4620  abolfazl2  nedved 2015-02-06 10:48:52
1174611 sarina_joon 2 mmmar 2 nazer1 enriqe  sarina_joon 2  nazer1  enriqe 2015-02-05 22:31:43
1174389 *saharnaz* behnam.1993 1neda1 as 001  *saharnaz*  behnam.1993  1neda1 2015-02-05 15:04:40
1174371 behnam.1993 abolfazl2 1neda1 3 *saharnaz*  abolfazl2  1neda1 3  *saharnaz* 2015-02-05 14:31:18
1172867 nasime bad as 001 leila1359 armantak  nasime bad  as 001  armantak 2015-02-02 14:33:10
1172864 nasime bad as 001 leila1359 armantak  nasime bad  leila1359  armantak 2015-02-02 14:29:27
1172456 Jonevaram Delbar Fashist farnaznazi  Jonevaram  Fashist  farnaznazi 2015-02-01 20:27:10
1172314 nasime bad as 001 2 golsa50000ms fatemeh1381  nasime bad  as 001 2  golsa50000ms 2015-02-01 15:44:26
1172312 selena93 as 001 golsa50000ms vurujak  as 001  golsa50000ms  vurujak 2015-02-01 15:33:37
1172311 selena93 as 001 golsa50000ms vurujak  selena93  as 001  vurujak 2015-02-01 15:32:55
1172304 nasime bad 2 vurujak 2 golsa50000ms 2 fatemeh1381  nasime bad 2  vurujak 2  fatemeh1381 2015-02-01 15:11:35
1172302 nasime bad hossein442 vurujak golsa50000ms  nasime bad  hossein442  vurujak 2015-02-01 15:06:04
1172067 Nakove 2 Jonevaram 2 Fashist 2 Donia 2  Nakove 2  Jonevaram 2  Fashist 2 2015-02-01 00:04:21
1171799 nasime bad 2 hanyeh 79arash selena93  nasime bad 2  79arash  selena93 2015-01-31 16:16:45
1168593 Jinghols pichpichak haji7khat DoOkhiNamAki  Jinghols  pichpichak  haji7khat 2015-01-23 14:48:47
1168418 DoOkhiNamAki Iceflower hanyeh haji7khat  DoOkhiNamAki  Iceflower  haji7khat 2015-01-22 17:47:02
1167456 ali4243 sara jooooon Str0nG mAn 2 *saharnaz*  ali4243  sara jooooon  *saharnaz* 2015-01-18 21:34:26
1165164 pedramsadeghi parsagolgol masoumeh14 khob1234  parsagolgol  masoumeh14  khob1234 2015-01-11 11:37:32
1154478 DoOkhiNamAki pichpichak MAHSA EMAMI enriqe  DoOkhiNamAki  pichpichak  enriqe 2014-12-08 16:40:59
1149700 nasime bad hossein442 kak takhte  nasime bad  hossein442  takhte 2014-11-22 16:38:54
1148980 sara7913 ناز بهار noshin پریناز  sara7913  Ù†Ø§Ø² بهار  Ù¾Ø±ÛŒÙ†Ø§Ø² 2014-11-20 16:17:12
1148977 sara7913 ناز بهار noshin پریناز  sara7913  noshin  Ù¾Ø±ÛŒÙ†Ø§Ø² 2014-11-20 16:10:33
1148975 sara7913 ناز بهار noshin پریناز  sara7913  Ù†Ø§Ø² بهار  Ù¾Ø±ÛŒÙ†Ø§Ø² 2014-11-20 16:04:05
1146807 Antonio sara7913 sa5an entekhab  Antonio  sa5an  entekhab 2014-11-13 00:21:06
1146532 amanj 3ina hossein442 bahman11  3ina  hossein442  bahman11 2014-11-11 23:37:07
1146531 amanj 3ina hossein442 bahman11  3ina  hossein442  bahman11 2014-11-11 23:35:41
1146530 hossein442 3ina amanj 2 mahziar  hossein442  3ina  amanj 2 2014-11-11 23:24:03
1145257 entekhab sa5an Antonio 2 jojee  sa5an  Antonio 2  jojee 2014-11-07 20:15:46
1145254 entekhab Antonio sa5an jojee  Antonio  sa5an  jojee 2014-11-07 20:07:06
1144427 sarajoooon yalda j0o0n Mehdi_e.z sanai  yalda j0o0n  Mehdi_e.z  sanai 2014-11-03 19:11:40
1144284 mamad64 sanai Terorist merlin6747  sanai  Terorist  merlin6747 2014-11-02 23:52:20
1144129 Terorist 2 NADER SHAH sanai elee  Terorist 2  NADER SHAH  sanai 2014-11-02 00:54:25
1143916 Terorist elee NADER SHAH takhte  Terorist  elee  NADER SHAH 2014-11-01 00:58:33
1142783 faranak rad 2 maede 2 DoOkhiNamAki pichpichak  faranak rad 2  DoOkhiNamAki  pichpichak 2014-10-26 15:56:29
1141555 milad1371 nii1ii varzegan turk qiz  milad1371  nii1ii  varzegan 2014-10-21 19:36:27
1141339 faranak rad DoOkhiNamAki maede entekhab  faranak rad  maede  entekhab 2014-10-20 21:20:30
1141338 entekhab nilo0far qhazaleh maede  entekhab  nilo0far  maede 2014-10-20 21:17:45
1141332 entekhab nilo0far qhazaleh blackrose  entekhab  nilo0far  blackrose 2014-10-20 20:53:25
1141061 arzanin milad1371 entekhab varzegan  arzanin  milad1371  entekhab 2014-10-19 21:38:45
1141044 milad1371 varzegan turk qiz *saharnaz*  milad1371  varzegan  turk qiz 2014-10-19 21:11:00
1140415 entekhab nilo0far MoonLight1995 takhte  entekhab  MoonLight1995  takhte 2014-10-18 00:11:33
1140230 milad1371 MoonLight1995 arzanin madota  milad1371  MoonLight1995  madota 2014-10-17 16:18:15
1140055 Gamer01 2 sanai 2 *nazar*(^_^) 2 enriqe 2  sanai 2 2014-10-17 01:26:12
1139559 milad1371 pichpichak hanyeh *saharnaz*  pichpichak  hanyeh  *saharnaz* 2014-10-15 21:54:01
1139556 milad1371 DoOkhiNamAki pichpichak MONA01  milad1371  pichpichak  MONA01 2014-10-15 21:17:32
1139551 milad1371 DoOkhiNamAki pichpichak Str0nG mAn 2  milad1371  pichpichak  Str0nG mAn 2 2014-10-15 20:54:25
1139549 milad1371 DoOkhiNamAki pichpichak beh423  milad1371  pichpichak  beh423 2014-10-15 20:47:43
1139545 milad1371 DoOkhiNamAki pichpichak beh423  milad1371  DoOkhiNamAki  beh423 2014-10-15 20:41:25
1139019 manfi sanai Terorist 2 paliz  sanai  Terorist 2  paliz 2014-10-13 23:50:52
1139013 baba leng deraz 2 Terorist nilo0far elecman327  Terorist  nilo0far  elecman327 2014-10-13 23:33:24
1139001 milad1371 Terorist neda2550 qhazale  milad1371  neda2550  qhazale 2014-10-13 22:08:29
1138908 faranak rad morat t soltane dood GILDARTS  faranak rad  soltane dood  GILDARTS 2014-10-13 18:19:46
1138754 shiidmah 2 amin7350 2 halghe mehdisalar  shiidmah 2  halghe  mehdisalar 2014-10-13 01:02:41
1138739 amin7350 samereh 2 shiidmah rez_marmoolak19  samereh 2  shiidmah  rez_marmoolak19 2014-10-13 00:06:33
1138737 samereh neda2550 2 maryamii20 *saharnaz*  samereh  neda2550 2  *saharnaz* 2014-10-13 00:02:14
1138694 shiidmah pichpichak Str0nG mAn 2 DoOkhiNamAki  shiidmah  Str0nG mAn 2  DoOkhiNamAki 2014-10-12 21:46:29
1138180 faranak rad bahman11 Joft yek qhazale  faranak rad  bahman11  qhazale 2014-10-11 16:02:56
1137921 aidinrp awin Shaboon Kadkhoda samereh  aidinrp  awin  Shaboon Kadkhoda 2014-10-10 22:48:14
1137856 milad1371 neo3rdi Joft yek shiidmah  milad1371 2014-10-10 20:28:12
1137798 bahar11 hanyeh pichpichak DoOkhiNamAki  bahar11  hanyeh  DoOkhiNamAki 2014-10-10 17:21:02
1137450 faranak rad 2 hanyeh 2 milad1371 pichpichak  faranak rad 2 2014-10-09 17:55:51
1137427 bahar11 2 faranak rad milad1371 Joft yek  bahar11 2  faranak rad  milad1371 2014-10-09 16:50:13
1137200 *saharnaz* aidinrp roozita sosmar2013  roozita 2014-10-08 23:09:16
1137165 DoOkhiNamAki pichpichak Str0nG mAn 2 qhazaleh  pichpichak  Str0nG mAn 2  qhazaleh 2014-10-08 21:11:14
1136264 milad1371 nii1ii pouya1982 sosmar2013  pouya1982 2014-10-06 20:56:15
1136202 taranom Online 56 DoOkhiNamAki peymanyp  taranom  Online 56  DoOkhiNamAki 2014-10-06 18:29:21
1135229 samereh pichpichak faranak rad big bad boy  pichpichak  faranak rad  big bad boy 2014-10-04 20:24:49
1135224 faranak rad 2 Terorist pichpichak 2 big bad boy 2  Terorist 2014-10-04 20:19:22
1135186 yoyo78 fozie20 4 madota Terorist  yoyo78  fozie20 4  Terorist 2014-10-04 18:53:30
1134783 milad1371 Terorist Shaboon Kadkhoda Str0nG mAn 2  milad1371  Terorist  Str0nG mAn 2 2014-10-03 22:11:49
1134394 DoOkhiNamAki AMIRALI BAHALLL enriqe Shaboon Kadkhoda  DoOkhiNamAki  enriqe  Shaboon Kadkhoda 2014-10-02 21:12:32بهترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S ( رکورد : 180 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S (رکورد: 217 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر منچ 4 نفره :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  E.N.I.S ۲۱۷ ۱۸۰ ۳۷ ۱۴۳
۲  sosmar2013 ۱۰۵ ۹۳ ۱۲ ۸۱
۳  nilo0far ۱۲۱ ۱۰۰ ۲۱ ۷۹
۴  DoOkhiNamAki ۱۲۹ ۹۷ ۳۲ ۶۵
۵  yunes_yusefi ۸۵ ۷۴ ۱۱ ۶۳
۶  reza329 ۹۱ ۷۱ ۲۰ ۵۱
۷  faranak rad ۷۷ ۶۲ ۱۵ ۴۷
۸  pichpichak ۱۰۲ ۷۳ ۲۹ ۴۴
۹  Fatima7496 ۵۲ ۴۴ ۸ ۳۶
۱۰  sarasimsim ۴۴ ۳۶ ۸ ۲۸
۱۱  *saharnaz* ۶۵ ۴۶ ۱۹ ۲۷
۱۲  Shaboon Kadkhoda ۳۹ ۳۱ ۸ ۲۳
۱۳  hanyeh ۴۹ ۳۵ ۱۴ ۲۱
۱۴  Horton ۳۶ ۲۸ ۸ ۲۰
۱۵  Parsa74 ۳۰ ۲۵ ۵ ۲۰
۱۶  Terorist ۴۵ ۳۲ ۱۳ ۱۹
۱۷  faranak rad 2 ۳۱ ۲۵ ۶ ۱۹
۱۸  milad1371 ۲۹ ۲۴ ۵ ۱۹


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی منچ 4 نفره است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید
1427443833