منچ 4 نفره

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به سایت عضویت در سایت

100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1168593 Jinghols pichpichak haji7khat DoOkhiNamAki  Jinghols  pichpichak  haji7khat 2015-01-23 14:48:47
1168418 DoOkhiNamAki Iceflower hanyeh haji7khat  DoOkhiNamAki  Iceflower  haji7khat 2015-01-22 17:47:02
1167456 ali4243 sara jooooon Str0nG mAn 2 *saharnaz*  ali4243  sara jooooon  *saharnaz* 2015-01-18 21:34:26
1165164 pedramsadeghi parsagolgol masoumeh14 khob1234  parsagolgol  masoumeh14  khob1234 2015-01-11 11:37:32
1154478 DoOkhiNamAki pichpichak MAHSA EMAMI enriqe  DoOkhiNamAki  pichpichak  enriqe 2014-12-08 16:40:59
1149700 nasime bad hossein442 kak takhte  nasime bad  hossein442  takhte 2014-11-22 16:38:54
1148980 sara7913 ناز بهار noshin پریناز  sara7913  Ù†Ø§Ø² بهار  Ù¾Ø±ÛŒÙ†Ø§Ø² 2014-11-20 16:17:12
1148977 sara7913 ناز بهار noshin پریناز  sara7913  noshin  Ù¾Ø±ÛŒÙ†Ø§Ø² 2014-11-20 16:10:33
1148975 sara7913 ناز بهار noshin پریناز  sara7913  Ù†Ø§Ø² بهار  Ù¾Ø±ÛŒÙ†Ø§Ø² 2014-11-20 16:04:05
1146807 Antonio sara7913 sa5an entekhab  Antonio  sa5an  entekhab 2014-11-13 00:21:06
1146532 amanj 3ina hossein442 bahman11  3ina  hossein442  bahman11 2014-11-11 23:37:07
1146531 amanj 3ina hossein442 bahman11  3ina  hossein442  bahman11 2014-11-11 23:35:41
1146530 hossein442 3ina amanj 2 mahziar  hossein442  3ina  amanj 2 2014-11-11 23:24:03
1145257 entekhab sa5an Antonio 2 jojee  sa5an  Antonio 2  jojee 2014-11-07 20:15:46
1145254 entekhab Antonio sa5an jojee  Antonio  sa5an  jojee 2014-11-07 20:07:06
1144427 sarajoooon yalda j0o0n Mehdi_e.z sanai  yalda j0o0n  Mehdi_e.z  sanai 2014-11-03 19:11:40
1144284 mamad64 sanai Terorist merlin6747  sanai  Terorist  merlin6747 2014-11-02 23:52:20
1144129 Terorist 2 NADER SHAH sanai elee  Terorist 2  NADER SHAH  sanai 2014-11-02 00:54:25
1143916 Terorist elee NADER SHAH takhte  Terorist  elee  NADER SHAH 2014-11-01 00:58:33
1142783 faranak rad 2 maede 2 DoOkhiNamAki pichpichak  faranak rad 2  DoOkhiNamAki  pichpichak 2014-10-26 15:56:29
1141555 milad1371 nii1ii varzegan turk qiz  milad1371  nii1ii  varzegan 2014-10-21 19:36:27
1141339 faranak rad DoOkhiNamAki maede entekhab  faranak rad  maede  entekhab 2014-10-20 21:20:30
1141338 entekhab nilo0far qhazaleh maede  entekhab  nilo0far  maede 2014-10-20 21:17:45
1141332 entekhab nilo0far qhazaleh blackrose  entekhab  nilo0far  blackrose 2014-10-20 20:53:25
1141061 arzanin milad1371 entekhab varzegan  arzanin  milad1371  entekhab 2014-10-19 21:38:45
1141044 milad1371 varzegan turk qiz *saharnaz*  milad1371  varzegan  turk qiz 2014-10-19 21:11:00
1140415 entekhab nilo0far MoonLight1995 takhte  entekhab  MoonLight1995  takhte 2014-10-18 00:11:33
1140230 milad1371 MoonLight1995 arzanin madota  milad1371  MoonLight1995  madota 2014-10-17 16:18:15
1140055 Gamer01 2 sanai 2 *nazar*(^_^) 2 enriqe 2  sanai 2 2014-10-17 01:26:12
1139559 milad1371 pichpichak hanyeh *saharnaz*  pichpichak  hanyeh  *saharnaz* 2014-10-15 21:54:01
1139556 milad1371 DoOkhiNamAki pichpichak MONA01  milad1371  pichpichak  MONA01 2014-10-15 21:17:32
1139551 milad1371 DoOkhiNamAki pichpichak Str0nG mAn 2  milad1371  pichpichak  Str0nG mAn 2 2014-10-15 20:54:25
1139549 milad1371 DoOkhiNamAki pichpichak beh423  milad1371  pichpichak  beh423 2014-10-15 20:47:43
1139545 milad1371 DoOkhiNamAki pichpichak beh423  milad1371  DoOkhiNamAki  beh423 2014-10-15 20:41:25
1139019 manfi sanai Terorist 2 paliz  sanai  Terorist 2  paliz 2014-10-13 23:50:52
1139013 baba leng deraz 2 Terorist nilo0far elecman327  Terorist  nilo0far  elecman327 2014-10-13 23:33:24
1139001 milad1371 Terorist neda2550 qhazale  milad1371  neda2550  qhazale 2014-10-13 22:08:29
1138908 faranak rad morat t soltane dood GILDARTS  faranak rad  soltane dood  GILDARTS 2014-10-13 18:19:46
1138754 shiidmah 2 amin7350 2 halghe mehdisalar  shiidmah 2  halghe  mehdisalar 2014-10-13 01:02:41
1138739 amin7350 samereh 2 shiidmah rez_marmoolak19  samereh 2  shiidmah  rez_marmoolak19 2014-10-13 00:06:33
1138737 samereh neda2550 2 maryamii20 *saharnaz*  samereh  neda2550 2  *saharnaz* 2014-10-13 00:02:14
1138694 shiidmah pichpichak Str0nG mAn 2 DoOkhiNamAki  shiidmah  Str0nG mAn 2  DoOkhiNamAki 2014-10-12 21:46:29
1138180 faranak rad bahman11 Joft yek qhazale  faranak rad  bahman11  qhazale 2014-10-11 16:02:56
1137921 aidinrp awin Shaboon Kadkhoda samereh  aidinrp  awin  Shaboon Kadkhoda 2014-10-10 22:48:14
1137856 milad1371 neo3rdi Joft yek shiidmah  milad1371 2014-10-10 20:28:12
1137798 bahar11 hanyeh pichpichak DoOkhiNamAki  bahar11  hanyeh  DoOkhiNamAki 2014-10-10 17:21:02
1137450 faranak rad 2 hanyeh 2 milad1371 pichpichak  faranak rad 2 2014-10-09 17:55:51
1137427 bahar11 2 faranak rad milad1371 Joft yek  bahar11 2  faranak rad  milad1371 2014-10-09 16:50:13
1137200 *saharnaz* aidinrp roozita sosmar2013  roozita 2014-10-08 23:09:16
1137165 DoOkhiNamAki pichpichak Str0nG mAn 2 qhazaleh  pichpichak  Str0nG mAn 2  qhazaleh 2014-10-08 21:11:14
1136264 milad1371 nii1ii pouya1982 sosmar2013  pouya1982 2014-10-06 20:56:15
1136202 taranom Online 56 DoOkhiNamAki peymanyp  taranom  Online 56  DoOkhiNamAki 2014-10-06 18:29:21
1135229 samereh pichpichak faranak rad big bad boy  pichpichak  faranak rad  big bad boy 2014-10-04 20:24:49
1135224 faranak rad 2 Terorist pichpichak 2 big bad boy 2  Terorist 2014-10-04 20:19:22
1135186 yoyo78 fozie20 4 madota Terorist  yoyo78  fozie20 4  Terorist 2014-10-04 18:53:30
1134783 milad1371 Terorist Shaboon Kadkhoda Str0nG mAn 2  milad1371  Terorist  Str0nG mAn 2 2014-10-03 22:11:49
1134394 DoOkhiNamAki AMIRALI BAHALLL enriqe Shaboon Kadkhoda  DoOkhiNamAki  enriqe  Shaboon Kadkhoda 2014-10-02 21:12:32
1134387 DoOkhiNamAki AMIRALI BAHALLL Online 56 enriqe  AMIRALI BAHALLL  Online 56  enriqe 2014-10-02 20:56:57
1134369 faranak rad pichpichak ***نرمینه*** Tanin70  faranak rad 2014-10-02 20:18:44
1133918 fozie20 aidinrp Shaboon Kadkhoda Iceflower  fozie20  aidinrp  Shaboon Kadkhoda 2014-10-01 21:14:19
1133854 ***نرمینه*** pichpichak DoOkhiNamAki Str0nG mAn 2  Str0nG mAn 2 2014-10-01 19:26:07
1133399 samereh madota Ho3ein007 FarhadTanha  samereh 2014-09-30 21:35:17
1133390 aidinrp nii1ii Shaboon Kadkhoda zahraaa.m  aidinrp 2014-09-30 21:21:22
1133316 Str0nG mAn 2 2 Shaboon Kadkhoda 2 aidinrp 2 *saharnaz*  aidinrp 2 2014-09-30 20:07:06
1133226 *saharnaz* Shaboon Kadkhoda 2 sajad76 sharokh  Shaboon Kadkhoda 2  sajad76  sharokh 2014-09-30 17:22:02
1133161 atoo ROKHSARE 25 sajad76 fozie20  ROKHSARE 25 2014-09-30 16:13:46
1133129 atoo sajad76 ROKHSARE 25 fozie20  atoo  sajad76  ROKHSARE 25 2014-09-30 15:27:18
1133116 atoo ROKHSARE 25 sajad76 fozie20  atoo  ROKHSARE 25  fozie20 2014-09-30 15:17:06
1133031 fozie20 pshbahrami atoo sosmar2013  pshbahrami  atoo  sosmar2013 2014-09-30 13:27:11
1132745 milad1371 ACONNOR pshbahrami 2 sosmar2013  milad1371  pshbahrami 2  sosmar2013 2014-09-29 21:05:56
1132726 milad1371 ACONNOR pelasma pshbahrami  milad1371  ACONNOR  pelasma 2014-09-29 20:28:30
1132284 DoOkhiNamAki pichpichak pshbahrami iglesias  pichpichak  pshbahrami  iglesias 2014-09-28 23:25:33
1132269 DoOkhiNamAki pichpichak pshbahrami iglesias  pichpichak  pshbahrami  iglesias 2014-09-28 22:59:48
1132100 faranak rad Shaboon Kadkhoda Mash Mul PhantOm  faranak rad  Shaboon Kadkhoda  Mash Mul 2014-09-28 19:19:41
1132085 faranak rad Shaboon Kadkhoda Mash Mul PhantOm  Shaboon Kadkhoda  Mash Mul  PhantOm 2014-09-28 18:55:23
1132020 pshbahrami milad1371 sharokh *saharnaz*  milad1371 2014-09-28 17:26:08
1131867 faranak rad pichpichak ehsan 007 *saharnaz*  faranak rad  pichpichak  *saharnaz* 2014-09-28 13:12:37
1131846 faranak rad farrzaad milad1371 elee  faranak rad  milad1371  elee 2014-09-28 12:28:20
1131664 DoOkhiNamAki pichpichak qhazaleh Str0nG mAn 2  qhazaleh 2014-09-28 00:37:28
1131444 faranak rad Fatima7496 pichpichak maryam33  faranak rad 2014-09-27 19:01:51
1130967 DoOkhiNamAki pichpichak Str0nG mAn 2 2 qhazaleh  DoOkhiNamAki  pichpichak  Str0nG mAn 2 2 2014-09-26 22:34:21
1130958 DoOkhiNamAki pichpichak Str0nG mAn 2 qhazaleh  DoOkhiNamAki  pichpichak  Str0nG mAn 2 2014-09-26 22:21:18
1130918 maryamii20 aidinrp 2 sajad76 pichpichak  aidinrp 2  sajad76  pichpichak 2014-09-26 21:42:25
1130793 sajad76 3 delaram80 pshbahrami sahandddd 2  sajad76 3  delaram80  sahandddd 2 2014-09-26 18:13:06
1130787 pshbahrami sajad76 sahandddd nasime bad 2  pshbahrami  sajad76  sahandddd 2014-09-26 18:03:59
1130768 pshbahrami sajad76 sahandddd nasime bad 2  pshbahrami  sahandddd  nasime bad 2 2014-09-26 17:20:13
1130570 mahsa007 DoOkhiNamAki SWAT javad5148  mahsa007  DoOkhiNamAki  SWAT 2014-09-26 11:09:33
1130560 DoOkhiNamAki mahsa007 pouya1982 pichpichak  DoOkhiNamAki  mahsa007  pichpichak 2014-09-26 09:53:33
1130559 DoOkhiNamAki mahsa007 pichpichak pouya1982  DoOkhiNamAki  mahsa007  pichpichak 2014-09-26 09:35:42
1130452 DoOkhiNamAki Str0nG mAn 2 Ho3ein007 Online 56  DoOkhiNamAki  Ho3ein007  Online 56 2014-09-26 00:19:29
1130307 peymanyp mahsa007 faranak rad pichpichak  peymanyp  faranak rad  pichpichak 2014-09-25 18:43:36
1130267 Terorist 2 Fatima7496 hanyeh mahsa007  Terorist 2  Fatima7496  hanyeh 2014-09-25 16:54:14
1130257 Terorist elee 2 aida hanyeh  Terorist  elee 2  hanyeh 2014-09-25 16:28:48
1130219 *saharnaz* DoOkhiNamAki pichpichak HajiKhan  DoOkhiNamAki  pichpichak  HajiKhan 2014-09-25 14:55:58
1130211 Online 56 2 Ho3ein007 Horton qhazaleh  Online 56 2  Ho3ein007  Horton 2014-09-25 14:30:46
1130192 Terorist Horton 2 Online 56 2 Ho3ein007 2  Horton 2  Online 56 2  Ho3ein007 2 2014-09-25 14:15:45
1129991 Fatima7496 iglesias elee booshveg  iglesias 2014-09-25 01:48:46
1129952 Fatima7496 elee Str0nG mAn 2 iglesias  Fatima7496  elee  iglesias 2014-09-25 00:42:24
1129927 Fatima7496 elee 2 Str0nG mAn 2 iglesias 2  Fatima7496  elee 2  Str0nG mAn 2 2014-09-25 00:27:30بهترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S ( رکورد : 190 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S (رکورد: 227 بازی بدون تکرار)

این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر منچ 4 نفره :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  E.N.I.S ۲۲۷ ۱۹۰ ۳۷ ۱۵۳
۲  sosmar2013 ۱۱۳ ۱۰۱ ۱۲ ۸۹
۳  nilo0far ۱۲۷ ۱۰۴ ۲۳ ۸۱
۴  DoOkhiNamAki ۱۲۹ ۹۷ ۳۲ ۶۵
۵  yunes_yusefi ۸۵ ۷۴ ۱۱ ۶۳
۶  reza329 ۹۱ ۷۱ ۲۰ ۵۱
۷  faranak rad ۷۸ ۶۳ ۱۵ ۴۸
۸  pichpichak ۱۰۴ ۷۵ ۲۹ ۴۶
۹  Fatima7496 ۵۱ ۴۴ ۷ ۳۷
۱۰  sarasimsim ۴۴ ۳۶ ۸ ۲۸
۱۱  *saharnaz* ۶۴ ۴۴ ۲۰ ۲۴
۱۲  Shaboon Kadkhoda ۴۰ ۳۲ ۸ ۲۴
۱۳  milad1371 ۳۶ ۳۰ ۶ ۲۴
۱۴  hanyeh ۴۸ ۳۵ ۱۳ ۲۲
۱۵  Horton ۳۹ ۳۰ ۹ ۲۱
۱۶  Parsa74 ۳۰ ۲۵ ۵ ۲۰
۱۷  faranak rad 2 ۳۲ ۲۶ ۶ ۲۰
۱۸  nii1ii ۴۵ ۳۲ ۱۳ ۱۹


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی منچ 4 نفره است که همواره باهم در رقابت هستند

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی آنلاین است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی :ام وب
1422274943