منچ 4 نفره

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1246043 dokhi sertegh bazi1391 *nazar*(^_^) aidinrp  dokhi sertegh  *nazar*(^_^)  aidinrp 2015-07-03 18:04:00
1246041 dokhi sertegh bazi1391 *nazar*(^_^) aidinrp  dokhi sertegh  bazi1391  *nazar*(^_^) 2015-07-03 17:59:34
1245204 minoooo bhnam1993 justin biber black leader  minoooo  bhnam1993  black leader 2015-07-01 23:50:57
1245200 black leader justin biber minoooo bhnam1993  black leader  minoooo  bhnam1993 2015-07-01 23:38:44
1244586 black leader shazde kocholo ghaZall Bandit  shazde kocholo  ghaZall  Bandit 2015-07-01 00:00:17
1244551 dokhi sertegh Parsa74 Ehsan P ghaZall 2  Parsa74  Ehsan P  ghaZall 2 2015-06-30 22:44:15
1244546 dokhi sertegh Ehsan P ghaZall Parsa74  Ehsan P  ghaZall  Parsa74 2015-06-30 22:33:09
1244044 black leader toofan91 shazde kocholo fatemeeeee  black leader  toofan91  shazde kocholo 2015-06-30 02:42:37
1243981 dokhi sertegh 2 sanaz64 Bandit sosmar2013  sosmar2013 2015-06-30 00:03:36
1243450 mamad64 tandis wqw dokhi sertegh 3  mamad64  tandis  wqw 2015-06-29 03:06:05
1242882 black leader yoyo78 mamad64 tandis  black leader  mamad64  tandis 2015-06-28 02:29:39
1242867 yoyo78 2 mamad64 tandis black leader  mamad64  tandis  black leader 2015-06-28 02:15:44
1242028 shiiivvvaaaa Suprano asal_jighjigho jaaavaaad 3  shiiivvvaaaa  Suprano  asal_jighjigho 2015-06-26 17:19:16
1241612 asal_jighjigho 2 Suprano 2 ghaZall 2 shiiivvvaaaa 2  shiiivvvaaaa 2 2015-06-25 19:56:20
1241540 black leader sting shiiivvvaaaa Parsa74  sting  shiiivvvaaaa  Parsa74 2015-06-25 18:29:03
1241539 asal_jighjigho ghaZall 2 g0lsa5ooooms Suprano  asal_jighjigho  g0lsa5ooooms  Suprano 2015-06-25 18:28:18
1241518 black leader asal_jighjigho shiiivvvaaaa g0lsa5ooooms 2  asal_jighjigho  shiiivvvaaaa  g0lsa5ooooms 2 2015-06-25 18:01:22
1241506 black leader g0lsa5ooooms shiiivvvaaaa asal_jighjigho  black leader  g0lsa5ooooms  shiiivvvaaaa 2015-06-25 17:40:26
1241405 iiliidan g0lsa5ooooms hoomantefo selena93  iiliidan  g0lsa5ooooms  selena93 2015-06-25 15:35:34
1240670 number seven ali1110 mo1414 alimahbub  ali1110 2015-06-24 14:59:08
1240363 g0lsa5ooooms mohamad087 minoooo bahram021  g0lsa5ooooms  mohamad087  minoooo 2015-06-24 00:47:15
1240289 ghaZall NaZaN!n asal_jighjigho Suprano  ghaZall  asal_jighjigho  Suprano 2015-06-23 22:34:29
1240284 Suprano 2 NaZaN!n asal_jighjigho ghaZall 2  Suprano 2  asal_jighjigho  ghaZall 2 2015-06-23 22:14:40
1240280 Suprano NaZaN!n asal_jighjigho ghaZall  NaZaN!n  asal_jighjigho  ghaZall 2015-06-23 22:04:26
1240078 rasulpro angel g0lsa50000ms sting  rasulpro 2015-06-23 16:35:41
1239915 armin98 selena93 majid 1985 asal_jighjigho  armin98  selena93  asal_jighjigho 2015-06-23 13:24:45
1239894 asal_jighjigho selena93 armin98 majid 1985  asal_jighjigho  selena93  armin98 2015-06-23 13:01:55
1239890 redy40 ali1110 number seven alimahbub  number seven 2015-06-23 12:58:13
1239879 angel s a m i r a g0lsa50000ms winer 2  winer 2 2015-06-23 12:44:37
1239825 angel 2 s a m i r a 2 g0lsa50000ms 2 winer 2  s a m i r a 2  g0lsa50000ms 2  winer 2 2015-06-23 11:45:38
1239718 angel 2 rasulpro yaghma g0lsa50000ms  angel 2  rasulpro  g0lsa50000ms 2015-06-23 02:27:26
1239700 rasulpro angel afsanein yaghma  rasulpro  angel  yaghma 2015-06-23 02:06:23
1239688 rasulpro afsanein yaghma black leader  rasulpro  afsanein  black leader 2015-06-23 01:52:24
1239683 afsanein rasulpro angel yaghma  rasulpro  angel  yaghma 2015-06-23 01:50:19
1239680 angel 2 yaghma afsanein 2 black leader 2  angel 2  yaghma  black leader 2 2015-06-23 01:45:09
1239671 angel 2 yaghma 3 rasulpro 2 black leader 2  angel 2  yaghma 3  black leader 2 2015-06-23 01:37:54
1239658 angel rasulpro yaghma Sir Mol  angel  yaghma  Sir Mol 2015-06-23 01:30:13
1239588 hiccup afsanein angel ghaZall  hiccup  angel  ghaZall 2015-06-23 00:08:26
1239560 angel g0lsa50000ms yaghma afsanein  angel  g0lsa50000ms  yaghma 2015-06-22 23:35:25
1239554 angel g0lsa50000ms 2 soltane dood rasulpro 2  angel  g0lsa50000ms 2  soltane dood 2015-06-22 23:29:37
1239471 angel 3 s a m i r a 2 soltane dood 2 g0lsa50000ms 3  soltane dood 2 2015-06-22 19:31:52
1239426 angel soltane dood g0lsa50000ms s a m i r a  angel 2015-06-22 18:19:35
1239269 g0lsa50000ms angel 2 fatemeh1381 2 selena93  angel 2 2015-06-22 15:05:08
1239259 number seven 2 redy40 2 alimahbub 2 ali1110 2  alimahbub 2 2015-06-22 14:51:39
1239232 alimahbub ali1110 number seven redy40  alimahbub 2015-06-22 14:20:34
1239211 salsal 1456328 g0lsa50000ms 2 fatemeh1381  1456328  g0lsa50000ms 2  fatemeh1381 2015-06-22 13:54:18
1239208 g0lsa50000ms angel salsal 1456328  g0lsa50000ms  angel  1456328 2015-06-22 13:51:54
1238980 barbie001 ali bigham m0hammad9288 sosmar2013  barbie001  m0hammad9288  sosmar2013 2015-06-22 02:12:37
1238978 angel 3 yaghma 3 shazde kocholo 3 music3 3  angel 3  shazde kocholo 3  music3 3 2015-06-22 02:12:17
1238949 angel yaghma shazde kocholo 2 music3  angel  yaghma  music3 2015-06-22 01:24:31
1238780 angel 2 selena93 2 g0lsa50000ms milad22  angel 2  g0lsa50000ms  milad22 2015-06-21 19:15:00
1238738 yaghma angel milad22 2 selena93  angel  milad22 2  selena93 2015-06-21 18:39:16
1238723 saeed one 2 g0lsa50000ms yunes_yusefi jiingol 2  g0lsa50000ms  yunes_yusefi  jiingol 2 2015-06-21 18:19:22
1238707 varzegan g0lsa50000ms sanaz khanoom saeed one  varzegan  g0lsa50000ms  sanaz khanoom 2015-06-21 18:03:53
1238677 angel 2 soltane dood 2 yaghma g0lsa50000ms 2  angel 2  soltane dood 2  g0lsa50000ms 2 2015-06-21 17:24:36
1238646 angel 2 soltane dood g0lsa50000ms 3 sting 2  angel 2  soltane dood  sting 2 2015-06-21 16:50:28
1238600 angel rasulpro s a m i r a g0lsa50000ms  g0lsa50000ms 2015-06-21 15:51:02
1238542 redy40 ali1110 alimahbub number seven  alimahbub 2015-06-21 14:46:52
1238504 g0lsa50000ms 1456328 sam125 hoomantefo  g0lsa50000ms  sam125  hoomantefo 2015-06-21 14:03:07
1238418 abolfazl2 1456328 g0lsa50000ms 2 redy40  1456328  g0lsa50000ms 2  redy40 2015-06-21 12:33:24
1238412 g0lsa50000ms redy40 1456328 nazer3  g0lsa50000ms  redy40  1456328 2015-06-21 12:20:44
1238244 Parsa74 2 g0lsa50000ms minoooo 2 shazde kocholo  Parsa74 2  g0lsa50000ms  minoooo 2 2015-06-21 02:12:31
1238125 varzegan 2 Saba7712 hoomantefo g0lsa50000ms  hoomantefo 2015-06-20 21:12:15
1238111 g0lsa50000ms sting ghaZall shazde kocholo  g0lsa50000ms  ghaZall  shazde kocholo 2015-06-20 20:30:44
1238071 sting 2 g0lsa50000ms 3 amin7350 aliasadi  sting 2  g0lsa50000ms 3  aliasadi 2015-06-20 19:12:49
1238066 sting 2 shazde kocholo amin7350 g0lsa50000ms 2  sting 2  shazde kocholo  amin7350 2015-06-20 19:04:09
1238062 sting s a m i r a g0lsa50000ms shazde kocholo  sting  s a m i r a  g0lsa50000ms 2015-06-20 19:00:03
1238003 sting angel sanaz khanoom asman  sting  angel  asman 2015-06-20 18:09:11
1237875 redy40 ali1110 number seven alimahbub  redy40  ali1110  number seven 2015-06-20 15:38:37
1237833 redy40 ali1110 number seven alimahbub  redy40  ali1110  alimahbub 2015-06-20 14:36:13
1237649 angel 2 Navid_70 parand ostad25  Navid_70  parand  ostad25 2015-06-20 04:35:59
1237645 parand 2 Navid_70 2 ostad25 2 angel  parand 2  Navid_70 2  angel 2015-06-20 03:49:42
1237642 parand ostad25 Navid_70 ghaZall 2  parand  ostad25  ghaZall 2 2015-06-20 03:35:02
1237641 parand ostad25 Navid_70 ghaZall  parand  ostad25  ghaZall 2015-06-20 03:28:20
1237638 parand 2 Navid_70 g0lsa50000ms 3 angel  parand 2  g0lsa50000ms 3  angel 2015-06-20 03:03:37
1237635 angel 4 g0lsa50000ms 2 memo96 2 parand  angel 4  g0lsa50000ms 2  parand 2015-06-20 02:57:32
1237634 angel 4 g0lsa50000ms 2 memo96 2 parand  angel 4  g0lsa50000ms 2  parand 2015-06-20 02:56:02
1237616 angel 2 g0lsa50000ms 2 milad22 2 **roya**  angel 2  g0lsa50000ms 2  **roya** 2015-06-20 01:40:00
1237610 angel 3 milad22 parand 2 g0lsa50000ms 3  milad22  parand 2  g0lsa50000ms 3 2015-06-20 01:27:55
1237594 g0lsa50000ms parand pari110 2 Navid_70  g0lsa50000ms  parand  Navid_70 2015-06-20 01:07:18
1237575 g0lsa50000ms 2 Navid_70 parand pari110  g0lsa50000ms 2  Navid_70  parand 2015-06-20 00:41:16
1237571 angel milad22 s a m i r a Wild Rose 2  angel  s a m i r a  Wild Rose 2 2015-06-20 00:35:35
1237569 g0lsa50000ms parand Navid_70 pari110  g0lsa50000ms  parand  Navid_70 2015-06-20 00:31:29
1237563 parand g0lsa50000ms 2 pari110 Navid_70  parand  g0lsa50000ms 2  Navid_70 2015-06-20 00:24:52
1237559 angel s a m i r a Wild Rose g0lsa50000ms  angel  s a m i r a  g0lsa50000ms 2015-06-20 00:10:35
1237503 s a m i r a angel milad22 sama1374  angel  milad22  sama1374 2015-06-19 18:49:06
1237407 qhazaleh sa5an asoo parand  qhazaleh  asoo  parand 2015-06-19 16:17:03
1237393 AkhmoOoOo saber cr7 parand Erfan 1212  saber cr7  parand  Erfan 1212 2015-06-19 15:54:27
1237388 AkhmoOoOo parand Erfan 1212 saber cr7  AkhmoOoOo  parand  saber cr7 2015-06-19 15:30:15
1237333 AkhmoOoOo parand Cue Ehsan P  parand  Cue  Ehsan P 2015-06-19 13:41:19
1237332 AkhmoOoOo Ehsan P g0lsa50000ms nazer021  nazer021 2015-06-19 13:29:17
1236785 redy40 number seven alimahbub ali1110  number seven 2015-06-18 12:46:50
1236464 sting AkhmoOoOo Str0nG mAn 2 golsa50000ms  sting  AkhmoOoOo  golsa50000ms 2015-06-17 19:21:30
1235242 number seven ali1110 redy40 alimahbub  number seven 2015-06-15 15:32:44
1234896 number seven redy40 alimahbub ali1110  number seven 2015-06-14 16:22:12
1234864 redy40 ermiya2015 sting javad jj72  redy40  sting  javad jj72 2015-06-14 15:30:23
1234861 sting 2 ermiya2015 redy40 javad jj72  sting 2  redy40  javad jj72 2015-06-14 15:28:22
1232757 golsa50000ms Mohammad061 jojokocholo qhazaleh  golsa50000ms  jojokocholo  qhazaleh 2015-06-09 19:31:41
1232743 golsa50000ms AkhmoOoOo DoOkhiNamAki jojokocholo  golsa50000ms  AkhmoOoOo  DoOkhiNamAki 2015-06-09 19:10:08بهترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S ( رکورد : 155 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S (رکورد: 181 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر منچ 4 نفره :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  E.N.I.S ۱۸۱ ۱۵۵ ۲۶ ۱۲۹
۲  sosmar2013 ۹۰ ۷۹ ۱۱ ۶۸
۳  DoOkhiNamAki ۱۰۴ ۷۷ ۲۷ ۵۰
۴  nilo0far ۷۴ ۶۰ ۱۴ ۴۶
۵  golsa50000ms ۷۸ ۶۱ ۱۷ ۴۴
۶  pichpichak ۸۶ ۶۳ ۲۳ ۴۰
۷  reza329 ۷۰ ۵۵ ۱۵ ۴۰
۸  yunes_yusefi ۴۸ ۴۲ ۶ ۳۶
۹  faranak rad ۶۱ ۴۸ ۱۳ ۳۵
۱۰  *saharnaz* ۶۶ ۴۷ ۱۹ ۲۸
۱۱  bahar67 ۵۴ ۳۹ ۱۵ ۲۴
۱۲  Fatima7496 ۳۶ ۲۹ ۷ ۲۲
۱۳  faranak rad 2 ۲۸ ۲۵ ۳ ۲۲
۱۴  sarasimsim ۳۴ ۲۸ ۶ ۲۲
۱۵  Shaboon Kadkhoda ۳۷ ۲۹ ۸ ۲۱
۱۶  hoomantefo ۲۵ ۲۲ ۳ ۱۹
۱۷  milad1371 ۲۴ ۲۱ ۳ ۱۸
۱۸  nii1ii ۳۸ ۲۸ ۱۰ ۱۸


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی منچ 4 نفره است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید شادمهر
1435998366